Thủ Thuật Excel

Thủ thuật Excel - Tổng hợp các bài hướng dẫn sử dụng Excel từ cơ bản đến nâng cao áp dụng trong công việc văn phòng, kế toán. Hướng dẫn tự học excel, mẹo excel hay, các hàm excel, bài tập excel, macro... giúp các bạn sử dụng Excel một cách hiệu quả, chuyên nghiệp nâng cao hiệu suất làm việc. Nếu bạn nào mới bắt đầu học Excel thì có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng toàn bộ các hàm và công thức Excel tại đây.

Hàm LOOKUP tìm kiếm trong Excel

Hàm LOOKUP tìm kiếm trong Excel

Hàm LOOKUP() trả về một giá trị từ một vùng dữ liệu gồm 1 cột hoặc 1 hàng, hoặc từ một mảng. Hàm LOOKUP() là hàm cải tiến từ hai hàm VLOOKUP() và hàm HLOOKUP() vì nó có thêm chức năng phân biệt vùng tìm kiếm là dạng hàng hay dạng cột.

Hàm MID và MIDB để cắt chuỗi trong Excel

Hàm MID và MIDB để cắt chuỗi trong Excel

Hàm MID() trả về một chuỗi ký tự từ một chuỗi văn bản, với vị trí bắt đầu trích xuất từ chuỗi văn bản và số lượng ký tự trả về của chuỗi ký tự là được chỉ định. Hàm dùng trong các ngôn ngữ sử dụng bộ ký tự byte đơn (SBCS) và luôn luôn đếm mỗi ký tự là 1. Hàm MIDB() trả về một chuỗi ký tự từ một chuỗi văn bản với vị trí bắt đầu trích xuất và số lượng byte trả về được chỉ định. Hàm đếm mỗi ký tự byte kép là 2 khi ngôn ngữ mặc định là một trong các ngôn ngữ hỗ trợ DBCS.

Hàm VALUE chuyển một chuỗi số về dạng số trong Excel

Hàm VALUE chuyển một chuỗi số về dạng số trong Excel

Hàm VALUE() được dùng để chuyển một chuỗi số về dạng số. Hàm VALUE() thường được sử dụng kết hợp với các hàm cắt chuỗi: hàm LEFT() – cắt chuỗi ký tự bên trái, hàm RIGHT() – cắt chuỗi ký tự bên phải, hàm MID() - cắt chuỗi ký tự ở giữa. Vì khi cắt chuỗi thì định dạng của chuỗi được cắt chưa phải là định dạng số, các bạn cần sử dụng hàm VALUE() để chuyển nó về dạng số.

Hàm MINA và hàm MAXA trong Excel

Hàm MINA và hàm MAXA trong Excel

Sử dụng hàm MINA() và hàm MAXA() để tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất trong danh sách các giá trị bao gồm các giá trị logic và dạng biểu thị số bằng văn bản trong tham chiếu.

Hàm SUMIFS trong Excel

Hàm SUMIFS trong Excel

Các bạn đã biết cách tính tổng trong Excel với hàm SUM(), nhưng để tính tổng các ô thỏa mãn với nhiều điều kiện cho trước thì có thể các bạn chưa biết. Hàm SUMIFS() giúp các bạn nhanh chóng tính tổng các ô trong phạm vi thỏa mãn với một hay nhiều điều kiện.

Hàm COUNTIFS trong Excel

Hàm COUNTIFS trong Excel

Ở những bài trước các bạn đã biết đến hàm COUNT() đếm các ô chứa số và hàm COUNTIF() đếm các ô theo một điều kiện chỉ định. Nhưng nhiều khi các bạn cần đếm các ô theo nhiều điều kiện thì không thể áp dụng hai hàm này. Trong trường hợp này các bạn cần sử dụng hàm COUNTIFS() để thực hiện.

Các hàm luận lý (logical) trong Excel

Các hàm luận lý (logical) trong Excel

Các hàm luận lý (logical) được sử dụng rất nhiều trong quá trình xử lý dữ liệu trong Excel. Nếu các bạn chưa biết hết về các hàm luận lý thông dụng thì cùng theo dõi bài viết dưới đây. Bài viết tổng hợp cú pháp và chức năng của các hàm trong nhóm hàm luận lý trong Excel.

Tổng hợp các hàm thông tin trong Excel

Tổng hợp các hàm thông tin trong Excel

Để thuận tiện cho việc chọn hàm sao cho phù hợp với yêu cầu khi các bạn cần xử lý thông tin trong bảng tính Excel. Bài viết dưới đây tổng hợp các hàm cùng với chức năng của từng hàm trong nhóm hàm thông tin trong bảng tính Excel.

Hàm DPRODUCT trong Excel

Hàm DPRODUCT trong Excel

Hàm DPRODUCT() trả về kết quả là giá trị của phép nhân các giá trị trong một cột của một danh sách hay một cơ sở dữ liệu theo một điều kiện được chỉ định.

Hàm DATEDIF() (tính tổng số năm, tổng số tháng hay tổng số ngày từ hai khoảng thời gian cho trước) trong Excel

Hàm DATEDIF() (tính tổng số năm, tổng số tháng hay tổng số ngày từ hai khoảng thời gian cho trước) trong Excel

Hàm DATEDIF() giúp các bạn tính tổng số năm, tổng số tháng hay tổng số ngày từ hai khoảng thời gian cho trước. Các bạn có thể sử dụng hàm này từ Excel 2003 trở lên các phiên bản mới, hàm DATEDIF() không có trong danh sách các hàm của Excel nên khi nhập =DATEDIF thì hàm cũng không được hiển thị trong danh sách hàm của Excel.