Tài Liệu

Mẫu bảng tên nhân viên file Word

Mẫu bảng tên nhân viên file Word

Bảng tên nhân viên cho công ty là một phương thức giúp các nhà quản trị có thể theo dõi nhận diện và quản lý nhân viên tốt hơn.

Biểu mẫu nhân sự Excel mới nhất 2021

Biểu mẫu nhân sự Excel mới nhất 2021

Việc quản lý nhân sự là một công việc rất phức tạp vì bạn phải có sự theo dõi và điển chỉnh với rất nhiều người nhất là trong một tập thể lớn.

Mẫu nhật ký thi công mới nhất 2021

Mẫu nhật ký thi công mới nhất 2021

Các bạn đang tìm kiếm mẫu nhật ký thi công mới nhất để tải về sử dụng, vậy mời các bạn cùng tham khảo mẫu nhật ký thi công mới nhất 2021 mà bài viết chia sẻ dưới đây nhé.

Mẫu báo cáo thử việc mới nhất 2021

Mẫu báo cáo thử việc mới nhất 2021

Sau khi kết thúc quá trình thử việc thì các bạn sẽ bắt đầu quá trình viết báo cáo thử việc. Các bạn lại chưa biết mẫu báo cáo thử việc chuẩn như thế nào?

Mẫu phiếu thu, chi trên Excel mới nhất 2021

Mẫu phiếu thu, chi trên Excel mới nhất 2021

Các bạn đang tìm kiếm mẫu phiếu thu, chi trên Excel mới nhất để tải về sử dụng quản lý thu chi và in các phiếu thu và phiếu chi. Vậy mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để cùng tải mẫu phiếu thu, chi trên Excel mới nhất 2021.

Mẫu phiếu giao hàng mới nhất 2021

Mẫu phiếu giao hàng mới nhất 2021

Các bạn đang tìm kiếm mẫu phiếu giao hàng mới nhất để tải về sử dụng cho công ty, doanh nghiệp. Vậy mời các bạn hãy cùng tham khảo mẫu phiếu giao hàng mới nhất 2021 mà bài viết chia sẻ dưới đây.

Mẫu hóa đơn bán lẻ, bán hàng chuẩn

Mẫu hóa đơn bán lẻ, bán hàng chuẩn

Các bạn đang tìm kiếm mẫu hóa đơn bán lẻ, bán hàng chuẩn để tải về sử dụng cửa hàng, đại lý bán lẻ của mình. Vậy mời các bạn cùng xem và tải về mẫu hóa đơn bán lẻ, bán hàng chuẩn mà bài viết chia sẻ trong bài viết này nhé.

Mẫu bảng phân công công việc mới nhất 2021

Mẫu bảng phân công công việc mới nhất 2021

Các bạn đang tìm kiếm các mẫu bảng phân công công việc để tải về sử dụng phân công công việc cho nhân viên. Vậy mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu bảng phân công công việc mới nhất 2021 trong bài viết dưới đây.

Mẫu thang bảng lương chuẩn mới nhất 2021

Mẫu thang bảng lương chuẩn mới nhất 2021

Các bạn đang tìm kiếm mẫu thang bảng lương chuẩn mới nhất 2021 về sử dụng. Vậy mời các bạn cùng tham khảo mẫu thang bảng lương chuẩn mới nhất mà bài viết chia sẻ trong bài viết này nhé.

Mẫu bảng tiến độ thi công đẹp và chuẩn

Mẫu bảng tiến độ thi công đẹp và chuẩn

Các bạn đang tìm kiếm mẫu bảng tiến độ thi công đẹp và chuẩn để tải về sử dụng, vậy mời các bạn cùng tham khảo mẫu bảng tiến độ thi công đẹp và chuẩn nhất mà bài viết chia sẻ dưới đây.

File Excel quản lý công nợ mới nhất

File Excel quản lý công nợ mới nhất

Các bạn đang tìm kiếm file Excel quản lý công nợ để sử dụng giúp quản lý công nợ nhanh chóng và hiệu quả hơn. Vậy mời các bạn hãy cùng tham khảo và tải mẫu file Excel quản lý công nợ mới nhất {Year} trong bài viết này nhé.

Các mẫu đơn xin thực tập chuẩn, thường dùng

Các mẫu đơn xin thực tập chuẩn, thường dùng

Đã trở thành thông lệ, với các bạn sinh viên năm cuối, ngoài nỗi lo làm bài bảo vệ tốt nghiệp còn phải đối mặt với việc bắt đầu xin đi thực tập để làm báo cáo cũng như khóa luận.