Các hàm thống kê thông dụng trong Excel

Tổng hợp các hàm thống kê thông dụng trong Excel

1. Hàm Count - Đếm dữ liệu kiểu số

- Cú pháp: Count(vùng dữ liệu cần đếm).

- Ý nghĩa: Dùng để đếm tổng số ô chứa giá trị kiểu số.

- Ví dụ:

Hàm Count

2. Hàm Counta - Đếm tất cả các ô có chứa dữ liệu (khác với count đếm ô dữ liệu kiểu số)

- Cú pháp: Counta(vùng dữ liệu cần đếm).

- Ví dụ:

Hàm Counta

3. Hàm Countif - Hàm đếm dữ liệu theo 1 điều kiện

- Cú pháp: Countif (vùng dữ liệu chứa giá trị tìm kiếm, điều kiện tìm kiếm).

- Hàm có thể đếm tối đa với 127 điều kiện.

- Ví dụ: Tính tổng các mặt hàng đã bán trong ngày 18/4/2015.

Hàm Countif

4. Hàm Countifs

- Cú pháp: Countifs( vùng dữ liệu điều kiện 1, điều kiện 1, vùng dữ liệu điều kiện 2, điều kiện 2, …..).

- Ví dụ: Tính tổng số mặt hàng đã bán trong ngày 18/4/2015 có đơn giá= 17000

Hàm Countifs

5. Hàm Countblank - Đếm số ô rỗng trong bảng (chú ý giá trị 0 không phải là giá trị rỗng)

- Cú pháp: Countblank (vùng dữ liệu cần đếm).

- Ví dụ:

Hàm Countblank

6. Hàm Rank

- Ban muốn biết tổng điểm thi của mình đứng thứ mấy trong bảng xếp hạng các bạn hãy sử dụng hàm rank nhé.

- Cú pháp: Rank(giá trị cần sắp xếp,vùng dữ liệu để sắp xếp, kiểu sắp xếp).

Trong đó:

Kiểu sắp xếp có 2 giá trị:

+ giá trị =0 sắp xếp theo kiểu giảm dần.

+ giá trị =1 sắp xếp theo kiểu tăng dần.

- Ví dụ: Tìm hiểu mặt hàng có mã HGSD bán chạy đứng thứ mấy trong các mặt hàng.

Phân tích đề:

+ Dựa vào số lượng đã bán được để tính mặt hàng bán chạy đứng thứ mấy trong các mặt hàng.

+ Kiểm tra giá trị bán được của mặt hàng "HGSD " bằng 7 đứng thứ mấy trong cột số lượng. Thứ tự này chính là số thứ tự mặt hàng bán chạy.

Hàm Rank

7. Hàm Average - Hàm tính giá trị trung bình

- Cú pháp: Average(giá trị 1, giá trị 2, giá trị 3,…..).

- Ví dụ: Tính đơn giá trung bình của các mặt hàng.

- Phân tích đề: Tính đơn giá trung binh của các mặt hàng ta tính giá trị trung bình của các ô trong cột đơn giá.

Hàm Average

8. Hàm Column, Columns

Ứng dụng rất hữu ích trong file excel có chứa dữ liệu lớn.

- Hàm Column: Dùng để xác định xem ô dữ liệu này nằm ở cột thứ bao nhiêu trong bảng.

+ Cú pháp: Column(địa chỉ ô cần xác định thuộc cột nào).

+ Thứ tự cột được tính từ cột đầu tiên (cột A) trong excel.

+ Ví dụ:

Hàm Column

- Hàm Columns: Đếm tổng số cột trong một vùng dữ liệu.

+ Cú pháp: Columns(vùng dữ liệu cần xác định số cột).

+ Ví dụ:

Hàm Columns

Bình luận (4)

 1. avatar
  Nguyễn trọng nghĩaon June 15, 2016

  Ad cho em hỏi giờ em muốn lập 1 bảng thống kê như sau thì làm thế nào ạ A gồm có tính chất a,b,c,d B gồm có tính chất b,c,e,f C gồm có tính chất k,h,d,n..... E muốn làm 1 bảng mà khi nhập tính chất a thì nó liệt kê tên các phần tử A,B,C... có tính chất a

  • avatar
   NGUYỄN THỊ QUỲNHon March 01, 2018

   admin cho e hỏi giờ e muốn thống kê tình hình sx thì e làm ntn . Vd: công ty sx về băng tải hàng mình muốn hàng ngày thống kê xem cn sx băng tải đó đến đâu thì có làm đc ko. Rất mong nhận được phản hồi của admin.

 2. avatar
  tuanon October 07, 2017

  ACE cho mình hỏi nếu muốn tính tổng số lượng từng mặt hàng trong 1 ngày nào đó trong chuỗi ngày thì dùng công thức như thế nào vậy?

 3. avatar
  Khachon January 25, 2018

  Em muốn lập bảng tính tổ hợp thì dùng công thức nào? Nhờ các anh chị giúp em! VD: Em có 10 cuốn sách khác nhau, khách muốn mua 3 cuốn bất kỳ. Thì có bao nhiêu cách sắp xếp và lập thành bảng tính sẵn 3 cuốn sách đó như thế nào để khách dễ lựa chọn? Xin cảm ơn!

Viết bình luận