QR Code là gì và cách sử dụng?

QR Code là gì và cách sử dụng?

Khi mua một mặt hàng nào đó chúng ta thường thấy một biểu tượng ô vuông lớn bên trong có nhiều ô vuông xếp liên tiếp thành các kỹ tự lạ giống như ma trận in trên bao bì sản phẩm, ô vuông đó được gọi là QR Code.