Kích thước card visit chuẩn, thông dụng nhất

Kích thước card visit chuẩn, thông dụng nhất

Card visit với những người giữ các chức vụ cao trong công ty là không thể thiếu, card visit ngoài giúp mọi người biết đến bạn, ghi nhớ thông tin cá nhân, tên công ty chức vụ thì nó còn thể hiện được phong cách, cá tính riêng của bạn.