Cách chia sẻ file, folder trong Dropbox

Cách chia sẻ file, folder trong Dropbox

Dropbox là một phần mềm lưu trữ dữ liệu online tiện dụng bậc nhất tại Việt Nam hiện nay. Nó thường được sử dụng cho cá nhân và doanh nghiệp với nhiều chức năng đa dạng và tiện lợi.