Ứng Dụng

Top 5 ứng dụng Fake GPS trên Android

Top 5 ứng dụng Fake GPS trên Android

Giới thiệu top 5 phần mềm fake GPS tốt nhất, giúp bạn tạo GPS ảo tại bất kỳ nước nào trên thế giới một cách nhanh chóng.

Cách lấy Filter màu trên Polarr

Cách lấy Filter màu trên Polarr

Nếu như bạn tận dụng tốt các bộ Filter được chia sẻ, chắc chắn bạn sẽ có những bức hình đẹp không kém gì so với ảnh gốc.

Cách xoá bộ nhớ đệm trên Telegram

Cách xoá bộ nhớ đệm trên Telegram

Nếu bạn thường xuyên sử dụng Telegram để trao đổi dữ liệu thì bạn sẽ thấy ứng dụng này chiếm khá nhiều không gian trống trên máy tính.

Cách cài tiếng Việt trên Telegram

Cách cài tiếng Việt trên Telegram

Mặc định thì ngôn ngữ tiếng Việt không sẵn có trên Telegram và bạn sẽ phải sử dụng cách khác để cài ngôn ngữ tiếng Việt