Cách tạo bảng, chèn bảng (table) trong Excel

Để quản lý dữ liệu tốt hơn trong Excel, thì việc tạo bảng cho các dữ liệu trong Excel là rất cần thiết. Các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm, tính toán, quản lý và phân tích dữ liệu… mà cách tạo bảng thì rất đơn giản nên các bạn có thể nhanh chóng tạo bảng trong Excel.

Create Table

Bài viết hướng dẫn các bạn các cách tạo và chỉnh sửa bảng trong Excel.

1. Tạo bảng.

Cách 1: Tạo bảng sử dụng kiểu mặc định.

Bước 1: Chọn phạm vi dữ liệu mà các bạn muốn tạo bảng, các ô có thể chứa dữ liệu hoặc không chứa dữ liệu.

Tạo bảng trong Excel 1

Bước 2: Chọn tab Insert trên thanh công cụ của Excel. Trong phần Tables các bạn chọn Table (hoặc tổ hợp phím Ctrl + T hoặc Ctrl + L).

Table

Bước 3: Xuất hiện hộp thoại Create Table.

Nếu phạm vi dữ liệu các bạn chọn trong Bước 1 đã bao gồm tiêu đề bảng thì các bạn đánh dấu vào ô vuông trước My table has headers.

Nếu phạm vi dữ liệu các bạn chọn trong Bước 1 chưa bao gồm tiêu đề bảng các bạn bỏ đánh dấu ô vuông trước My table has headers.

Ở đầu các cột của bảng sẽ xuất hiện với các tên tiêu đề mặc định như Column 1, Column 2 … các bạn có thể thay đổi tên tiêu đề theo ý muốn.

Sau đó các bạn nhấn OK để tạo bảng.

OK 1

Cách 2: Tạo bảng theo kiểu mà các bạn muốn.

Bước 1: Chọn phạm vi các ô mà các bạn muốn tạo thành bảng.

Bước 2: Chọn tab Home trên thanh công cụ, trong phần Styles -> Format as Table và chọn định dạng bảng các bạn muốn tạo.

Format as Table

Bước 3: Xuất hiện hộp thoại Format As Table. Nếu phạm vi đã chọn chứa dữ liệu các bạn muốn sử dụng làm tiêu đề bảng các bạn đánh dấu vào ô vuông trước My tables has headers sau đó nhấn OK để tạo bảng.

OK 2

2. Chỉnh sửa bảng.

Khi chọn một ô bất kỳ trong bảng, trên thanh công cụ xuất hiện tab Design của Table Tools. Các bạn có thể thay đổi kiểu bảng trong phần Table Styles.

Table Styles

Một số tùy chỉnh khác trong phần Table Style Options:

- Header Row: Ẩn/hiện tiêu đề của bảng.

- Total Row: Ẩn/hiện hàng tính tổng ở cuối bảng.

- First Column: Hiển thị định dạng đặc biệt cho cột đầu tiên của bảng.

- Last Column: Hiển thị định dạng đặc biệt cho cột cuối cùng của bảng.

Table Style Options

Thêm hàng

Để thêm hàng cho bảng, các bạn chọn ô cuối cùng của hàng cuối cùng trong bảng sau đó nhấn phím Tab trên bàn phím. Hàng sẽ được thêm ở dưới bảng.

Tạo bảng trong Excel 2

Hoặc các bạn chọn một ô bất kỳ của hàng cuối cùng trong bảng, nhấn chuột phải chọn Insert -> Table Rows Below để thêm hàng vào dưới cùng của bảng.

Tạo bảng trong Excel 3

Để thêm hàng vào vị trí bất kỳ của bảng các bạn có thể thêm như thêm hàng trong Excel.

Thêm cột

Thêm cột vào cuối cùng của bảng các bạn chọn 1 ô bất kỳ trong bảng ở cột cuối cùng, chọn chuột phải và chọn Insert -> Table Column to the Right.

Tạo bảng trong Excel 4

Để thêm cột vào vị trí bất kỳ trong bảng các bạn có thể thêm như thêm cột trong Excel.

Như vậy với các thao tác rất đơn giản, các bạn đã nhanh chóng tạo cho mình các bảng trong Excel. Các bạn có thể lọc dữ liệu trong bảng, phân tích dữ liệu từ bảng một cách dễ dàng. Chúc các bạn thành công!

Bình luận (5)

 1. avatar
  TRÂMon March 28, 2016

  em muốn tạo 2 bảng trong cùng 1 sheet mà độ rộng của các cột trong 2 bảng ko giống nhau thì làm thế nào ah ? nếu chỉnh ở trên thì chỉ đc cho 1 bảng thui

 2. avatar
  Đỗ trangon May 09, 2016

  Khi tôi thao tác ctrl+t trong bảng tính excel thì bị lỗi không thao tác được và trên thanh công cụ hiển thị table tool, thì phải làm sao?

 3. avatar
  Đỗ trangon May 09, 2016

  Khi tôi thao tác ctrl+t trong bảng tính excel thì bị lỗi không thao tác được và trên thanh công cụ hiển thị table tool, thì phải làm sao?

 4. avatar
  Phạm Thị Phươngon March 31, 2017

  mình muốn tạo 2 bảng trong cùng 1 sheet mà độ rộng của các cột trong 2 bảng ko giống nhau thì làm thế nào ah ? nếu chỉnh ở trên thì chỉ đc cho 1 bảng thui

 5. avatar
  mai thaoon June 06, 2017

  mình muốn tạo nhiều cột trong Excel thì phải làm sao

Viết bình luận