Thủ Thuật Văn Phòng

Thủ thuật tin học văn phòng - Chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng phần mềm văn phòng như Word, Excel, PowerPoint, Access, PDF một cách nhanh chóng, hiệu quả. Các thủ thuật, mẹo hay hữu ích cho người dùng tin học văn phòng để nâng cao hiệu suất công việc.

Hàm AVEDEV

Hàm AVEDEV

Hàm AVEDEV: Hàm trả về trung bình độ lệch tuyệt đối của các điểm dữ liệu từ điểm giữa của chúng. Hàm AVEDEV cho phép đo sự biến thiên của tập dữ liệu.