Cách thêm dòng, cột trong Excel

Trong quá trình thêm các dữ liệu vào trong bảng tính Excel, các bạn cần thêm dòng hay thêm cột khi cần thiết để thêm dữ liệu. Với những bạn đã thành thạo thì việc này rất đơn giản, nhưng với những bạn mới tìm hiểu về Excel chắc còn chưa biết rõ.

Bài viết hướng dẫn các bạn 3 cách để thêm dòng (hàng) hoặc thêm cột trong Excel.

Cách 1

Bước 1: Chọn ô bên cạnh ô muốn thêm hàng, thêm cột.

Lưu ý: Hàng sẽ được thêm phía trên ô các bạn chọn, còn cột sẽ được thêm phía bên trái ô các bạn chọn. Các bạn cần chọn ô cho đúng.

Thêm dòng, cột trong Excel 1

Bước 2: Nhấn chuột phải vào chọn Insert.

Thêm dòng, cột trong Excel 2

Bước 3: Xuất hiện hộp thoại Insert, các bạn chọn:

- Entire Row: thêm hàng.

- Entire Column: thêm cột.

Sau đó nhấn OK.

OK

Kết quả như sau:

Thêm dòng, cột trong Excel 3

Cách 2

Bước 1: Chọn một hàng nếu muốn thêm hàng, chọn một cột nếu muốn thêm cột. Hàng sau khi thêm sẽ thêm lên phía trên hàng các bạn chọn, cột sau khi thêm sẽ ở phía bên trái cột các bạn chọn.

Thêm dòng, cột trong Excel 4

Bước 2: Nhấn chuột phải và chọn Insert.

Thêm dòng, cột trong Excel 5

Kết quả như sau:

Thêm dòng, cột trong Excel 6

Cách 3: Sử dụng tổ hợp phím.

Bước 1: Chọn ô bên cạnh hàng hay cột muốn thêm.

Thêm dòng, cột trong Excel 7

Bước 2: Sử dụng tổ hợp phím:

- Shift + Space (phím cách): để chọn (bôi đen) hàng chứa ô đã chọn.

- Ctrl + Space (phím cách): để chọn (bôi đen) cột chứa ô đã chọn.

Thêm dòng, cột trong Excel 8

Bước 3: Nhấn tổ hợp Ctrl + Shift + dấu cộng. Hàng hoặc cột sẽ được thêm.

Thêm dòng, cột trong Excel 9

Với các cách thêm dòng, thêm cột ở trên hi vọng sẽ giúp ích cho những bạn chưa biết hay những bạn mới tìm hiểu về Excel hiểu rõ hơn. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận