Thủ Thuật Email

Cách lưu thư Email dưới dạng PDF

Cách lưu thư Email dưới dạng PDF

Lưu Email dưới dạng File PDF sẽ giúp không lưu trữ mail không bị mất định dạng, sai lệch thông tin bên trong Email.

Cách xuất danh bạ trong Gmail

Cách xuất danh bạ trong Gmail

Xuất danh bạ trong Gmail sẽ giúp bạn sao lưu được danh bạ hoặc chuyển danh bạ sang những tài khoản khác mà không cần nhập thủ công.

Cách thay đổi chữ ký trong Gmail

Cách thay đổi chữ ký trong Gmail

Chữ ký trên Gmail góp phần làm cho các lá thư điện tử chuyên nghiệp hơn và người viết thư sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian

Cách ẩn địa chỉ IP khi gửi Email

Cách ẩn địa chỉ IP khi gửi Email

Để ẩn địa chỉ IP khi gửi Email thì chúng ta có rất nhiều cách khác nhau, nhưng chủ yếu chúng ta sẽ sử dụng cách Fake IP, Proxy Server và DNS Server.