Kích Thước

1 GB bằng bao nhiêu KB, MB?

1 GB bằng bao nhiêu KB, MB?

Quy đổi GB sang KB, MB để biết được dung lượng cụ thể của tệp, file tài liệu trên máy tính chuẩn xác nhất.