Cuộc Sống

Sinh 2 con một bề là gì?

Sinh 2 con một bề là gì?

Các cụ thường nói rằng “Sinh 2 con một bề”, câu này có ý nghĩa như thế nào?

Sông hồng dài bao nhiêu KM?

Sông hồng dài bao nhiêu KM?

Nhắc tới sông Hồng chắc hẳn ai cũng đã nghe nói và có thể đã được thấy sông Hồng.