Mac

Cách đổi màu thư mục trên macOS

Cách đổi màu thư mục trên macOS

Nếu bạn cảm thấy màu xanh đơn điệu của thư mục trên macOS làm bạn nhàm chán thì bạn có thể tìm cách thay đổi màu sắc