Kích thước ảnh 3x4 chuẩn

Nếu các bạn đang cần ảnh 3x4 để làm các hồ sơ giấy tờ thì các bạn chỉ cần đi ra quán chụp ảnh 3x4 là họ sẽ chỉnh sửa cho bạn. Nhưng nếu các bạn muốn tự mình chụp và chỉnh sửa ảnh 3x4 cho mình thì các bạn cần biết kích thước ảnh 3x4 chuẩn. Nếu các bạn chưa biết kích thước ảnh 3x4 chuẩn vậy mời các bạn  hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Kích thước ảnh 3x4 chuẩn

Dưới đây bài viết chia sẻ đến các bạn kích thước ảnh 3x4 chuẩn, mời các bạn cùng theo dõi.

Kích thước ảnh 3x4 chuẩn

Hình ảnh 3x4 có kích thước ảnh chuẩn là 3cm x 4 cm hoặc 30mm x 40mm. Nhưng thực tế ảnh 3x4 để làm giấy tờ thì kích thước chỗ dán ảnh 3x4 sẽ bé hơn so với kích thước 3x4 tiêu chuẩn. Vì vậy các bạn có thể thu nhỏ kích thước chuẩn để phù hợp hơn ví dụ 2.5 x 3.5cm;  2.7 x 3.7cm hoặc 2.8 x 3.8cm.

Hình ảnh 3x4 có kích thước ảnh chuẩn là 3cm x 4 cm

Trong hình ảnh 3x4 chiều cao phần đầu (tính tới đỉnh của phần tóc) là 25mm, khoảng cách từ đỉnh hình tới đỉnh tóc 2.5mm.

Trong hình ảnh 3x4 chiều cao phần đầu là 25mm

Kích thước ảnh 3x4 quy đổi sang inch hoặc pixel

Các bạn có thể quy đổi kích thước ảnh 3x4 từ cm sang inch hoặc pixel như sau:

  • 1cm= 0.39370098114 inch
  • 1cm= 37.795275591 pixel

Kích thước ảnh 3x4 thành inch và pixel:

  • Kích thước ảnh 3x4 (inch) = (3x0.39370098114) x (4x0.39370098114) = 1.181 x 1.575 inch.
  • Kích thước ảnh 3x4 (pixel) = (3x37.795275591) x (4x37.795275591) = 113.386 x 115.181 pixel.

Tương tự kích thước của ảnh 2x3, 4x6 mà các bạn thường gặp cũng có kích thước chuẩn như sau:

  • Ảnh 2x3 có kích thước là 2cm x 3cm = 20mm x 30mm = 0.787 x 1.181 inch = 75.59 x 113.39 pixel.
  • Ảnh 4x6 có kích thước là 4cm x 6cm = 40mm x 60mm = 1.57 x 2.36 inch = 151.181 x 226.771 pixel.

Trên đây là kích thước ảnh 3x4 chuẩn và kích thước ảnh 3x4 theo đơn vị inch và pixel, hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận