Wifi

Cách bật, tắt Wifi trên Laptop

Cách bật, tắt Wifi trên Laptop

Trên hệ điều hành Windows thì chúng ta có nhiều cách khác nhau để bật, tắt Wifi từ nhanh cho tới phức tạp.

Sửa lỗi Wi-Fi No Internet Access

Sửa lỗi Wi-Fi No Internet Access

Mặc dù đã kết nối với Wi-Fi, nhưng bạn lại nhận được thông báo "No internet, secure" hoặc "Wi-Fi connected but no internet"?

Cách xóa, quên Wifi trên Windows 10

Cách xóa, quên Wifi trên Windows 10

Khi kết nối máy tính Windows 10 với Wi-Fi, mạng sẽ được lưu trữ lại để bạn kết nối nhanh hơn vào những lần sau.

Những dấu hiệu Wifi bị hack

Những dấu hiệu Wifi bị hack

Nếu như bạn thấy những dấu hiệu dưới đây, rất có thể Wifi đã bị hack và bạn cần thực hiện các biện pháp bảo vệ ngay lập tức