Thủ Thuật Email

Cách xóa tài khoản ProtonMail

Cách xóa tài khoản ProtonMail

Nếu không còn nhu cầu sử dụng ProtonMail, bạn có thể xóa tài khoản ProtonMail theo hướng dẫn dưới đây

Cách lưu thư Email dưới dạng PDF

Cách lưu thư Email dưới dạng PDF

Lưu Email dưới dạng File PDF sẽ giúp không lưu trữ mail không bị mất định dạng, sai lệch thông tin bên trong Email.