Trình Duyệt Web

Cách lưu trang web thành PDF

Cách lưu trang web thành PDF

Trong quá trình lướt web, bạn sẽ bắt gặp một số trang web mà mình muốn lưu lại để nghiên cứu