Phần Cứng

Cách tắt chế độ Secure Boot

Cách tắt chế độ Secure Boot

Khi bạn sử dụng máy tính mà bật Boot từ các thiết bị khác mà bạn gặp lỗi thì chắc chắn rằng bo mạch chủ