iPhone

Thủ thuật iPhone, hướng dẫn iPhone, tổng hợp các bài viết về iPhone

Cách tạo ảnh GIF trên iPhone

Cách tạo ảnh GIF trên iPhone

Nếu bạn đã từng chụp ảnh Live trên iPhone của mình, hẳn bạn đã nhận ra nó khá giống với việc ghi lại ảnh chuyển động GIF.