Cách đăng xuất iCloud quên mật khẩu trên iPhone

Khi quên mật khẩu iCloud trên iPhone khiến mọi người trở nên lo lắng vì sợ thiết bị của mình thành cục gạch. Dưới đây là cách đăng xuất tài khoản iCloud quên mật khẩu trên iPhone chi tiết.

Cách đăng xuất iCloud quên mật khẩu trên iPhone

1. Cách đặt lại mật khẩu iCloud trên iPhone

Trong trường hợp bạn quên mật khẩu iCloud, bạn có điện thoại iPhone vẫn có thể đổi được mật khẩu mà không cần thêm bất kỳ không tin nào khác ngoài mật khẩu điện thoại iPhone. Để thay đổi mật khẩu iCloud trên iPhone bạn làm như sau:

Bước 1: Bạn hãy mở Cài đặt trên điện thoại iPhone.

Mở Cài đặt trên điện thoại iPhone

Bước 2: Sau đó, bạn hãy chọn mục Quản lý ID Apple và chọn mục Mật khẩu & Bảo mật để quản lý tài khoản.

Chọn mục Mật khẩu & Bảo mật để quản lý tài khoản

Bước 3: Trong phần quản lý bảo mật, bạn chọn Thay đổi mật khẩu để đặt mật khẩu mới. Điều kiện để đổi mật khẩu tài khoản iCloud trên iPhone đó chính là mã điện thoại iPhone.

Chọn Thay đổi mật khẩu để đặt mật khẩu mới

Cuối cùng, bạn chỉ cần nhập mật khẩu mới 2 lần và nhấn Thay đổi để hoàn tất việc đổi mật khẩu. Khi đổi mật khẩu thành công, bạn tiến hành đăng xuất như bình thường.

2. Cách đăng xuất tài khoản iCloud quên mật khẩu trên iPhone

Khi cần đăng xuất tài khoản iCloud trên iPhone thì việc nhớ mật khẩu hay không nhớ đều không quan trọng. Chỉ cần bạn nhớ được mật khẩu mở điện thoại là có thể đăng xuất.

Bước 1: Bạn mở Cài đặt => Tài khoản ID Apple => Đăng xuất để tiến hành thoát tài khoản iCloud ra khỏi điện thoại.

Chọn Đăng xuất để tiến hành thoát tài khoản iCloud ra khỏi điện thoại

Bước 2: Sau đó, bạn hãy nhấn Quên mật khẩu và nhập mật mã của điện thoại iPhone để tiến hành chuyển sang chế độ đặt mật khẩu ID Apple mới.

Nhấn Quên mật khẩu và nhập mật mã của điện thoại iPhone

Khi đặt mật khẩu ID Apple mới thành công, bạn chỉ cần đăng xuất tài khoản như bình thường thông qua cách nhập mật khẩu và nhấn Tắt.

Trong bài viết này, Thuthuatphanmem đã chia sẻ đến bạn cách đăng xuất tài khoản iCloud quên mật khẩu trên điện thoại iPhone. Chúc bạn một ngày vui vẻ!

Viết bình luận