Cách chặn cuộc gọi ngoài danh bạ cho iPhone và Android

Chặn cuộc gọi ngoài danh bạ giúp bạn không bị làm phiền bởi những người môi giới, sale, người lạ... Bài viết này, Thuthuatphanmem sẽ hướng dẫn bạn chặn cuộc gọi ngoài danh bạ trên iPhone và Android.

Cách chặn cuộc gọi ngoài danh bạ cho iPhone và Android

I. Cách chặn cuộc gọi ngoài danh bạ trên iPhone

1. Cách chặn cuộc gọi ngoài danh bạ trên iPhone trực tiếp

Chặn cuộc gọi ngoài danh bạ trực tiếp trên iPhone là cách nhanh nhất và hiệu quả trên điện thoại. Việc chặn cuộc gọi trực tiếp giúp bạn không phải ghi lại số cần chặn cũng như là nhập lại số cần chặn. Tuy nhiên, bạn sẽ phải liên hệ với số đó ít nhất 1 lần để xuất hiện trong lịch sử cuộc gọi.

Bước 1: Bạn hãy mở Điện thoại, tìm đến số điện thoại lạ cần chặn và nhấn vào biểu tượng Thông tin (i) bên cạnh.

Tìm đến số điện thoại lạ cần chặn và nhấn vào biểu tượng Thông tin

Bước 2: Sau đó, bạn hãy chọn mục Chặn Người gọi này và xác nhận Chặn Liên hệ.

Chọn mục Chặn Người gọi này và xác nhận Chặn Liên hệ

Như vậy, bạn đã hoàn tất việc chặn số điện thoại lạ trên iPhone. Đối với các số điện thoại khác, bạn cũng làm tương tự nếu muốn chặn.

2. Cách chặn cuộc gọi ngoài danh bạ trên iPhone gián tiếp

Ngoài việc chặn cuộc gọi trực tiếp trong danh sách Gần đây, bạn cũng có thể chặn cuộc gọi ngoài danh bạ thông qua Cài đặt cuộc gọi.

Bước 1: Bạn hãy mở Cài đặt và chọn mục Điện thoại.

Chọn mục Điện thoại

Bước 2: Sau đó, bạn hãy chọn mục Liên hệ bị chặn (1) và chọn Thêm mới (2) để nhập số điện thoại cần chặn.

Chọn Thêm mới để nhập số điện thoại cần chặn

3. Cách bỏ chặn cuộc gọi trên iPhone

Bỏ chặn trực tiếp thông qua số điện thoại trong liên hệ

Khi cần bỏ chặn số điện thoại lạ không có sẵn trong danh bạ, bạn chỉ cần mở liên hệ và tìm đến số điện thoại cần bỏ chặn trong danh sách liên hệ Gần đây.

Tiếp theo, bạn hãy nhấn vào mục Bỏ chặn Người gọi này để khôi phục số điện thoại liên hệ về bình thường.

Nhấn vào mục Bỏ chặn Người gọi này để khôi phục số điện thoại liên hệ về bình thường

Bỏ chặn trực tiếp thông qua số điện thoại trong Cài đặt

Trong trường hợp liên hệ đã bị chặn từ lâu, không còn trong danh sách liên hệ Gần đây thì buộc bạn phải bỏ chặn thông qua Cài đặt điện thoại.

Bước 1: Bạn hãy mở Cài đặt và chọn mục Điện thoại.

Mở Cài đặt và chọn mục Điện thoại

Bước 2: Sau đó, bạn lần lượt chọn các mục Liên hệ bị chặn (1) => Số điện thoại cần bỏ chặn (2) => Bỏ chặn (3).

Chọn Bỏ chặn

4. Cách chặn toàn bộ các cuộc gọi lạ trên iPhone

Trong trường hợp bạn chỉ muốn nhận các cuộc gọi từ người quen (đã lưu số điện thoại trong danh bạ) thì bạn có thể chặn toàn bộ các số lạ.

Bước 1: Bạn hãy mở Cài đặt và chọn mục Điện thoại.

Chọn phần Điện thoại

Bước 2: Tiếp tục, bạn chọn mục Tắt tiếng cuộc gọi không rõ và kích hoạt tính năng “Tắt tiếng cuộc gọi không rõ”.

Tắt tính năng Tắt tiếng cuộc gọi không rõ

Như vậy, toàn bộ các số điện thoại lạ gọi đến điện thoại của bạn sẽ không đổ chuông, không rung và bị chuyển vào danh sách cuộc gọi gần đây.

II. Cách chặn cuộc gọi ngoài danh bạ trên Android

1. Cách chặn cuộc gọi ngoài danh bạ trên Android trực tiếp

Chặn cuộc gọi ngoài danh bạ trên trên Android nhanh dựa vào những số điện thoại đã liên lạc gần đây trong danh sách nhật ký điện thoại.

Bước 1: Bạn hãy mở ứng dụng Điện Thoại và chọn mục Mở rộng của số điện thoại lạ cần chặn.

Chọn mục Mở rộng của số điện thoại lạ cần chặn

Bước 2: Sau đó, bạn hãy chọn mục Chặn => OK để đưa số điện thoại vào danh sách chặn của hệ thống.

Chọn OK để đưa số điện thoại vào danh sách chặn của hệ thống

2. Cách chặn cuộc gọi ngoài danh bạ trên Android gián tiếp

Nếu như số điện thoại đó chưa làm phiền bạn, bạn hãy đưa chúng vào danh sách chặn thông qua cài đặt điện thoại.

Bước 1: Bạn hãy mở ứng dụng Cài đặt => Ứng dụng => Cài đặt ứng dụng hệ thống => Cài đặt cuộc gọi.

Chọn Cài đặt cuộc gọi

Bước 2: Bạn hãy chọn mục Danh sách chặn => Số đã chặn để xem danh sách liên hệ bị chặn.

Chọn Số đã chặn để xem danh sách liên hệ bị chặn

Bước 3: Cuối cùng, bạn hãy chọn mục Thêm (1) => Thêm số điện thoại (2) để nhập số cần chặn vào trong danh sách hệ thống.

Chọn Thêm số điện thoại để nhập số cần chặn vào trong danh sách hệ thống

3. Cách bỏ chặn cuộc gọi trên Android

Bỏ chặn trực tiếp thông qua số điện thoại trong liên hệ

Nếu như liên hệ mới liên lạc gần đây trong danh sách nhật ký thì bạn hãy làm như sau:

Bước 1: Mở ứng dụng Điện thoại và nhấn vào mục Thông tin (i) của số điện thoại cần bỏ chặn.

Bước 2: Chọn mục Bỏ chặn để khôi phục liên lạc về mặc định.

Chọn mục Bỏ chặn để khôi phục liên lạc về mặc định

Bỏ chặn trực tiếp thông qua số điện thoại trong Cài đặt

Nếu như liên lạc không được tìm thấy trong nhật ký cuộc gọi gần đây thì bạn hãy bỏ chặn trong Cài đặt điện thoại.

Bước 1: Bạn hãy mở Cài đặt => Ứng dụng => Cài đặt ứng dụng hệ thống => Cài đặt cuộc gọi.

Chọn phần Cài đặt cuộc gọi

Bước 2: Tiếp tục, bạn chọn mục Danh sách chặn => Số đã chặn.

Chọn Số đã chặn

Bước 3: Để bỏ chặn số điện thoại, bạn hãy nhấn vào số điện thoại và chọn mục Bỏ chặn. Số điện thoại sẽ tự động được bỏ chặn và khôi phục về mặc định ban đầu.

Số điện thoại sẽ tự động được bỏ chặn và khôi phục về mặc định ban đầu

Trong bài viết này, Thuthuatphanmem đã hướng dẫn bạn cách chặn số cuộc gọi ngoài danh bạ trên iPhone, Android chuẩn nhất. Chúc bạn một ngày vui vẻ!

Viết bình luận