Hướng dẫn reset mật khẩu đăng nhập trên macOS

Nếu một ngày bạn quên mật khẩu đăng nhập trên máy tính Mac thì bạn sẽ xử lý ra sao? Trong bài viết dưới đây, bạn sẽ tìm được cách xử lý tình huống khi quên mật khẩu đăng nhập macOS.

Hướng dẫn reset mật khẩu đăng nhập trên macOS

1. Khôi phục mật khẩu với FileVault

1.1. Tạo FileVault

Bước 1: Bạn click vào Apple (1) => System preferences… (2).

Click vào Apple rồi chọn System preferences

Bước 2: Bạn click chọn Security & Privacy.

Click chọn Security & Privacy

Bước 3: Bạn click chọn FileVault (1) => click vào biểu tượng ổ khoá (2).

Click vào biểu tượng ổ khoá

Tiếp theo, bạn nhập mật khẩu (3) => Unlock (4).

Nhập mật khẩu và nhấn Unlock

Bước 4: Bạn click chọn Turn On FileVault…

Chọn Turn On FileVault

Thông báo hiện lên, bạn click chọn Create a recovery and do not use my iCloud account (1) => Continue (2).

Chọn Create a recovery and do not use my iCloud account

Bước 5: Bạn hãy ghi nhớ đoạn mã khôi phục trên và click Continue để thoát.

Hãy ghi nhớ đoạn mã khôi phục trên và click Continue để thoát

1.2. Khôi phục với Recovery key

Bước 1: Trên màn hình đăng nhập macOS, bạn click vào biểu tượng [?] (1) => click vào biểu tượng hình tam giác (2) trước dòng chữ Recovery Key.

Click vào biểu tượng hình tam giác trước dòng chữ Recovery Key

Bước 2: Bạn nhập mã Recovery Key (1) được tạo FileVault => Go (2).

Nhập mã Recovery Key được tạo FileVault và nhấn Go

Bước 3: Bạn tạo và xác nhận mật khẩu mới (1) => đặt gợi ý cho mật khẩu (2) => Reset Password (3).

Sau khi thiết lập xong, bạn có thể đăng nhập máy tính Mac với mật khẩu mới.

Chọn Reset Password

2. Reset mật khẩu bằng Terminal

Bước 1: Sau khi khởi động lại máy tính Mac, bạn hãy bấm tổ hợp phím Command + R để truy cập vào chế độ Recovery.

Bấm tổ hợp phím Command + R để truy cập vào chế độ Recovery

Bước 2: Bạn chọn mục Utilities (1) => Terminal (2).

Chọn Terminal

Bước 3: Bạn nhập lệnh resetpassword => bấm Enter.

Nhập lệnh resetpassword

Bước 4: Bạn tạo mật khẩu và xác nhận mật khẩu mới (1) => tạo gợi ý cho mật khẩu (2) => Next (3).

Bạn tạo mật khẩu và xác nhận mật khẩu mới

Tiếp theo, bạn click Restart để khởi động lại máy và đăng nhập với mật khẩu mới.

Click Restart để khởi động lại máy và đăng nhập với mật khẩu mới

3. Reset mật khẩu thông qua tài khoản Admin

Bước 1: Bạn click vào biểu tượng Apple (1) => System Preferences… (2).

Click vào biểu tượng Apple và chọn System Preferences

Bước 2: Bạn click vào Users & Groups.

Chọn Users & Groups

Bước 3: Bạn click vào biểu tượng ổ khoá vàng để cấp quyền truy cập.

Click vào biểu tượng ổ khoá vàng để cấp quyền truy cập

Tiếp theo, bạn nhập mật khẩu (1) => Unlock (2).

Nhập mật khẩu và nhấn Unlock

Bước 4: Bạn click chọn tài khoản cần reset mật khẩu (1) => Reset Password… (2).

Click chọn tài khoản cần reset mật khẩu và chọn Reset Password

Bước 5: Bạn đặt mật khẩu mới (1) => tạo gợi ý cho mật khẩu (2) => Change Password (3).

Chọn Change Password

Với những cách trình bày trong bài viết, bạn có thể dễ dàng khôi phục mật khẩu đăng nhập macOS. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận