Cách đặt mật khẩu cho Messenger trên điện thoại iPhone, Android

Đặt mật khẩu cho Messenger trên iPhone, Android sẽ tăng tính bảo mật cho ứng dụng này và giúp bạn tránh người lạ đọc trộm tin nhắn trên Messenger của bạn.

Cách đặt mật khẩu cho Messenger trên điện thoại iPhone, Android

1. Đặt mật khẩu cho Messenger trên iPhone

Bước 1: Bạn mở ứng dụng Messenger (1) => chạm vào Avatar (2).

Chạm vào Avatar

Bước 2: Bạn chọn Quyền riêng tư (1) => Khóa ứng dụng (2).

Chọn Khóa ứng dụng

Bước 3: Bạn gạt công tắc Yêu cầu Touch ID (1) sang bật. Tiếp theo, bạn thiết lập khoảng thời gian khóa Messenger (2) sau khi sử dụng.

Thiết lập khoảng thời gian khóa Messenger sau khi sử dụng

2. Đặt mật khẩu cho Messenger trên Android

2.1. Trên điện thoại Xiaomi

Trên điện thoại Xiaomi, chúng ta sẽ đặt mật khẩu Messenger bằng tính năng Khóa ứng dụng. Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn mở Cài đặt (1) => Ứng dụng (2).

Chọn Ứng dụng

Bước 2: Bạn chọn Khóa ứng dụng (1) => Bật (2).

Chọn Khóa ứng dụng rồi nhấn Bật

Bước 3: Bạn vẽ hình bảo mật (1) => Lần tới (2) để không thiết lập tài khoản Mi (nếu yêu cầu).

Chọn Lần tới để không thiết lập tài khoản Mi

Bước 4: Bạn tích chọn ứng dụng Messenger (1) => Sử dụng Khóa ứng dụng (2) để khóa ứng dụng Messenger với hình vẽ bảo mật.

Chọn Sử dụng Khóa ứng dụng để khóa ứng dụng Messenger với hình vẽ bảo mật

2.2. Trên điện thoại Samsung

Trên điện thoại Samsung, chúng ta sử dụng công cụ Thư mục bảo mật để khóa ứng dụng Messenger. Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn mở Cài đặt (1) => Sinh trắc học và bảo mật (2).

Chọn Sinh trắc học và bảo mật

Bước 2: Bạn chọn Thư mục bảo mật (1) => Tiếp (2) => Bắt đầu (3).

Click vào Bắt đầu

Bước 3: Bạn chọn Mật mã (1) => tạo mật khẩu mới (2) => Hoàn tất (3).

Tạo mật khẩu mới rồi nhấn Hoàn tất

Bước 4: Bạn chạm vào Đăng Nhập nếu chưa đăng nhập tài khoản Samsung Cloud. Sau đó, thư mục bảo mật sẽ được khởi tạo.

Bạn chạm vào Đăng Nhập nếu chưa đăng nhập tài khoản Samsung Cloud

Bước 5: Bạn chạm vào Thêm ứng dụng (1) => chọn Messenger (2) => Thêm (3).

Chọn Messenger và nhấn Thêm

Bước 6: Bạn chọn Khóa và thông báo Đã khóa Thư mục bảo mật hiện lên là thành công.

Chọn Khóa và thông báo Đã khóa Thư mục bảo mật hiện lên là thành công

Với hướng dẫn trong bài viết, bạn có thể đặt mật khẩu trên Messenger dành cho Android/iOS nhanh chóng và dễ dàng. Chúc các bạn ngày mới tốt lành!

Viết bình luận