Hàm DAY - Hàm trả về giá trị ngày của ngày tháng cụ thể nào đó trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm DAY – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng và thời gian rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm DAY - Hàm trả về giá trị ngày của ngày tháng cụ thể nào đó trong Excel

Mô tả: Hàm thực hiện trả về giá trị ngày trong định dạng ngày, tháng, năm cụ thể trong Excel.

Cú pháp: DAY(serial_number)

Trong đó: serial_number là giá trị ngày của ngày đang muốn tìm.

Chú ý:

- Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê – ri để thuận lợi cho quá trình tính toán.

Ví dụ:

Tính giá trị ngày trong các định dạng ngày tháng sau:

Tính giá trị ngày trong các định dạng ngày tháng sau

- Tại ô cần tính nhập công thức: =DAY(F7).

Tại ô cần tính nhập công thức =DAY(F7)

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

- Trường hợp giá trị ngày, tháng, năm là các giá trị riêng rẽ -> nhập công thức sau: =DAY(F12&"/"&G12&"/"&H12) -> nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Trường hợp giá trị ngày, tháng, năm là các giá trị riêng rẽ

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm DAY trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận