Hàm DATEVALUE - Hàm chuyển đổi ngày tháng định dạng văn bản sang số sê - ri trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm DATEVALUE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng và thời gian rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm DATEVALUE - Hàm chuyển đổi ngày tháng định dạng văn bản sang số sê - ri trong Excel

Mô tả: Hàm thực hiện chuyển đổi giá trị ngày được lưu trữ dưới dạng văn bản sang số sê – ri mà Excel công nhận. Hàm rất hữu ích trong trường hợp trang tính chứa định dạng ngày muốn lọc hoặc sắp xếp.

Cú pháp: DATEVALUE(date_text)

Trong đó: date_text là giá trị ngày muốn chuyển đổi sang số sê - ri. Giá trị ngày nằm trong khoảng từ 1/1/1900 -> 31/12/9999.

Chú ý:

- Nếu giá trị năm trong đối số date_text bị bỏ qua hàm thực hiện lấy năm hiện tại ở đồng hồ trên máy tính của bạn.

- Excel lưu trữ ngày ở định dạng số sê – ri liên tiếp để thuận lợi cho quá trình tính toán.

- Hấu hết các hàm tự động chuyển giá trị ngày thành số sê – ri.

Ví dụ:

Chuyển đổi các giá trị ngày ở định dạng khác nhau sang số sê – ri theo quy ước của Excel.

Chuyển đổi các giá trị ngày ở định dạng khác nhau sang số sê – ri theo quy ước của Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =DATEVALUE("1/5/1985").

Tại ô cần tính nhập công thức DATEVALUE

- Nhấn Enter -> số sê – ri tương ứng với ngày 1/5/1985 là:

Số sê – ri tương ứng với ngày 1/5/1985 là 31052

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

- Với giá trị ngày có ngày, tháng, năm nhập riêng lẻ bạn có thể gộp lại để tính số sê – ri theo công thức sau: =DATEVALUE(F12&"/"&G12&"/"&H12).

Với giá trị ngày có ngày, tháng, năm nhập riêng lẻ

- Nhấn Enter -> số sê – ri tương ứng là:

Nhấn Enter trả về số sê – ri tương ứng

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm DATEVALUE.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận