Hàm TODAY - Hàm trả về giá trị ngày tháng năm hiện tại theo định dạng trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm TODAY – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng và thời gian rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm TODAY - Hàm trả về giá trị ngày tháng năm hiện tại theo định dạng trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị ngày tháng năm hiện tại theo định dạng trong Excel. Hàm Today() không tự động cập nhật mà cần có những thay đổi thiết lập để điều khiển.

Cú pháp: TODAY()

Hàm Today không có đối số nào.

Chú ý:

- Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê – ri để thuận lợi cho quá trình tính toán.

- Trường hợp cộng (trừ) một số không nguyên vào giá trị hàm TODAY() -> giá trị đó được làm tròn khi cộng (trừ)

Ví dụ:

Tính các giá trị theo bảng mô tả dưới đây:

Tính các giá trị theo bảng mô tả

- Tại ô cần tính nhập công thức: =TODAY()

Tại ô cần tính nhập công thức =TODAY()

- Nhấn Enter -> giá trị ngày hiện tại là:

Nhấn Enter trả về giá trị ngày hiện tại

- Trường hợp muốn cộng hoặc trừ thêm giá trị vào hàm Today() -> nhập công thức: =TODAY() + 1.

Cộng hoặc trừ thêm giá trị vào hàm Today()

- Nhấn Enter -> giá trị trả về tương ứng là:

Nhấn Enter - cho giá trị trả về tương ứng

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

- Trường hợp cộng (trừ) thêm một số không nguyên vào giá trị ngày -> giá trị đó được làm tròn. Ví dụ ở đây 0.5 là một nửa ngày nhưng hàm trả về kết quả làm tròn là 1 ngày.

Trường hợp cộng (trừ) thêm một số không nguyên vào giá trị ngày - giá trị đó được làm tròn

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi làm việc với hàm TODAY() trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận