Hàm YEAR - Hàm trả về năm tương ứng với một ngày nào đó trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm YEAR – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng và thời gian rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm YEAR - Hàm trả về năm tương ứng với một ngày nào đó trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị năm tương ứng với một ngày nào đó trong Excel. Giá trị năm trả về là số nguyên có giá trị từ 1900 tới 9999.

Cú pháp: YEAR(serial_number).

Trong đó:

- serial_number: Ngày muốn tìm kiếm giá trị năm, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Excel lưu trữ ngày tháng dưới dạng số sê – ri để thuận lợi cho quá trình tính toán.

- Giá trị trả về hàm YEAR sẽ là giá trị Gregorian bất kể định dạng thế nào.

Ví dụ:

Tính giá trị năm tương ứng của những ngày cụ thể sau:

Tính giá trị năm tương ứng của những ngày cụ thể theo bảng

- Tại ô cần tính nhập công thức: =YEAR(F7)

Tại ô cần tính nhập công thức =YEAR(F7)

- Nhấn Enter -> năm tương ứng là:

Nhấn Enter trả về năm tương ứng

- Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

- Trường hợp nhập sai giá trị serial_number -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Nhập sai giá trị serial_number - hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm YEAR() trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận