Cách làm trò chơi Lucky Number trên PowerPoint

Lucky Number là trò chơi thú vị giúp giáo viên vừa lồng ghép bài tập và trò chơi, giúp các em được học tập và thư giãn hiệu quả. Chúng ta hãy cùng theo dõi hướng dẫn làm trò chơi Lucky Number trên PowerPoint qua bài viết này nhé!

Cách làm trò chơi Lucky Number trên PowerPoint

1. Tạo slide tiêu đề và luật chơi

1.1. Tạo slide tiêu đề

Bước 1: Bạn click vào Insert (1) => Text (2) => WordArt (3) => chọn mẫu chữ nghệ thuật (4).

Chọn mẫu chữ nghệ thuật

Tiếp theo, bạn chèn chữ Lucky Number làm tiêu đề và di chuyển chữ đến vị trí cân bằng.

Bạn chèn chữ Lucky Number làm tiêu đề và di chuyển chữ đến vị trí cân bằng

Bước 2: Chúng ta sẽ tạo hai nút bấm đó là Bắt đầuLuật chơi. Bạn vào menu Insert (1) => Shape (2) => Hexagon (3) để tạo nút bấm cho chương trình.

Chọn Hexagon để tạo nút bấm cho chương trình

Bước 3: Bạn di chuyển chuột và tạo khung. Tiếp theo, bạn chọn mẫu ô chữ (1) rồi click chuột phải vào hình vẽ (2) => Add Text (3).

Click chuột phải vào hình vẽ rồi chọn Add Text

Sau đó bạn tạo 2 ô chữ với nội dung như trên.

Bạn tạo 2 ô chữ với nội dung như trên

1.2. Tạo Slide luật chơi

Bước 1: Bạn click vào slide thứ 2 và tạo nội dung như hình bên dưới hoặc có thể bổ sung, thay đổi theo mục đích của bạn.

Click vào slide thứ 2 và tạo nội dung như hình bên dưới hoặc có thể bổ sung, thay đổi theo mục đích của bạn

Bước 2: Bạn tạo liên kết về trang slide đầu tiên bằng cách vào menu Insert (1) => Shapes (2) => Action Button: Go Home (3).

Chọn Action Button Go Home

Tiếp theo, bạn chọn Hyperlink to: First Slide (4) => OK (5).

Chọn Hyperlink to First Slide

Sau đó, bạn tuỳ chỉnh và tạo màu nền cho nút home theo sở thích của bạn.

Bạn tuỳ chỉnh và tạo màu nền cho nút home theo sở thích của bạn

Bước 3: Bạn tạo liên kết cho nút Luật chơi ở slide đầu tiên bằng cách mở slide đầu tiên và click chuột phải vào nút Luật chơi (1) => Hyperlink (2).

Click chuột phải vào nút Luật chơi rồi chọn Hyperlink

Tiếp theo, bạn click vào Place in This Document (3) => chọn slide Luật chơi (4) => OK (5).

Chọn slide Luật chơi

2. Tạo slide ô chữ và slide Lucky Number

2.1. Thiết kế slide ô chữ

Bước 1: Bạn click vào slide mới (1) => Insert (2) => Shapes (3) => Chọn mẫu thiết kế ô chữ (4).

Chọn mẫu thiết kế ô chữ

Bước 2: Bạn click chọn mẫu thiết kế (1) cho hình vẽ. Tiếp theo, bạn click chuột phải vào hình vẽ (2) => Edit Text (3).

Click chuột phải vào hình vẽ rồi chọn Edit Text

Sau đó, bạn điền số thứ tự bắt đầu từ 1 để tạo các ô chữ.

Bạn điền số thứ tự bắt đầu từ 1 để tạo các ô chữ

Bước 3: Để tiết kiệm thời gian, bạn hãy click chuột phải vào ô chữ (1) => Copy (2).

Click chuột phải vào ô chữ và chọn Copy

Sau đó bạn đổi tên và sắp xếp thành các ô chữ như mong muốn.

Bạn đổi tên và sắp xếp thành các ô chữ như mong muốn

Bước 4: Sau khi tạo xong slide ô chữ thì bạn cần liên kết slide này với nút bấm Bắt đầu ở slide đầu tiên. Bạn quay lại slide đầu tiên và click chuột phải vào nút Bắt đầu (1) => Hyperlink (2).

Click chuột phải vào nút Bắt đầu và chọn Hyperlink

Tiếp theo, bạn chọn Place in this document (3) => chọn slide ô chữ (4) => OK (5).

Chọn Place in this document

2.2. Tạo hiệu ứng biến mất cho ô chữ

Sau mỗi lần lựa chọn ô chữ thì ô chữ đó phải biến mất. Để tạo hiệu này, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Bạn click vào ô chữ số (1) => vào menu Animation (2) => tìm và chọn hiệu ứng Disappear (3).

Bạn làm tương tự với các ô còn lại.

Tìm và chọn hiệu ứng Disappear

Bước 2: Bạn lập trình cho hiệu ứng đó bắt đầu khi nhấp chuột vào ô chữ số bằng cách click vào ô số (1) rồi vào menu Animation Pane (2).

Chọn Animation Pane

Bước 3: Bạn click chuột phải vào Star 5 Point (1) => Timing (2).

Lưu ý: Nếu bạn chọn hình khối khác thì tên gọi sẽ khác. Bạn phải căn cứ vào hình mẫu trước tên gọi đó.

Click chuột phải vào Star 5 Point và chọn Timing

Bước 4: Bạn click vào Trigger (1) => Start effect on click of (2) => chọn hình mẫu cần áp dụng (3) => OK (4).

Bạn áp dụng tương tự với các ô chữ số còn lại.

Chọn Start effect on click of

2.3. Thiết kế slide Lucky Number

Đây là slide thiết kế đơn giản nhất, chúng ta sẽ thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn cần tạo chữ Lucky Number bằng chữ nghệ thuật. Bạn click vào slide trắng (1) => Insert (2) => Text (3) => WordArt (4) => chọn chữ nghệ thuật (5).

Chọn WordArt

Tiếp theo, bạn tạo chữ Lucky Number như hình dưới.

Bạn tạo chữ Lucky Number

Bước 2: Bạn cần liên kết các ô số may mắn với ô lucky number. Trước tiên, bạn click vào slide ô chữ và click chuột phải vào ô chữ lucky number (1) => Hyperlink (2).

Click chuột phải vào ô chữ lucky number và chọn Hyperlink

Tiếp theo, bạn chọn Place in this document (3) => chọn slide Lucky Number (4) => OK (5).

Chọn slide Lucky Number

3. Thiết kế slide câu hỏi

3.1. Tạo slide câu hỏi cơ bản

Bước 1: Bạn tạo slide mới và điền nội dung câu hỏi như hình mẫu bên dưới.

Bạn tạo slide mới và điền nội dung câu hỏi

Bước 2: Bạn tạo đáp án bằng cách click vào Insert (1) => Shapes (2) => chọn mẫu shapes bo cong 2 bên (3).

Chọn mẫu shapes bo cong 2 bên

Bước 3: Bạn click và kéo chuột trái để tạo hình vẽ. Tiếp theo, bạn click chuột phải vào Shape (1) => Edit text (2).

Click chuột phải vào Shape và chọn Edit text

Sau đó, bạn chèn lựa chọn và đáp án như hình mẫu bên dưới. Bạn làm tương tự và chèn thêm các ô câu trả lời khác.

Chèn lựa chọn và đáp án

3.2. Tạo hiệu ứng cho câu trả lời

Trong bài hướng dẫn này, mình sẽ hướng dẫn bạn tạo hiệu ứng câu trả lời giống như chương trình “Ai là triệu phú” khi chọn câu trả lời đúng thì ô đáp án chuyển màu xanh lá còn ô sai sẽ có màu đỏ.

Bước 1: Bạn click vào ô đáp án (1) => chọn thẻ Animations (2) => Add Animation (3) => Fill Color (4).

Chọn Fill Color

Bước 2: Bạn vào menu Effect Options (1) => chọn màu sắc cho ô chữ (2).

Trong ví dụ này thì đáp án hiện tại là trả lời sai nên mình chọn màu đỏ.

Chọn màu sắc cho ô chữ

Bước 3: Với câu trả lời đúng thì bạn cũng làm tương tự như click vào đáp án (1) =>  chọn Effect Options (2) => chọn màu xanh (3) là đáp án đúng. Bạn thực hiện tương tự với các ô còn lại.

Click Effect Options và chọn màu xanh

Bước 4: Chúng ta sẽ tạo hiệu ứng khi click vào đáp án. Bạn click vào câu trả lời thứ 1 (1) => Trigger (2) => On Click of (3) => Rectangle: Rounded Corners 4 (4).

Lưu ý: Nếu bạn chọn hình vẽ (shape) cho câu trả lời khác nhau thì tên shape sẽ khác nhau, không phải là Rectangle: Rounded Corners nữa.

Chọn Rectangle Rounded Corners 4

Bước 5: Bạn làm tương tự với những đáp án còn lại.

Làm tương tự với những đáp án còn lại

Bước 6: Bạn cần tạo nút Back để quay lại phần ô chữ bằng cách vào menu Insert (1) => Shapes (2) => chọn hình mũi tên quay lại (3).

Chọn hình mũi tên quay lại

Bước 7: Bạn tạo hình vẽ và click chuột phải vào hình vẽ đó (1) => Hyperlink (2).

Chọn Hyperlink

Tiếp theo, bạn chọn Place in this document (3) => chọn slide ô chữ (4) => OK (5).

Chọn slide ô chữ

Bước 7: Bạn cần liên kết các ô chữ với slide câu hỏi. Bạn mở lại slide ô chữ và click chuột phải vào ô chữ câu hỏi (1) => Hyperlink (2).

Click chuột phải vào ô chữ câu hỏi rồi chọn Hyperlink

Tiếp theo, bạn chọn Place in this document (3) => chọn slide câu hỏi (4) => OK (5).

Chọn slide câu hỏi và nhấn OK

Bước 8: Bạn tiếp tục thiết kế thêm các slide câu hỏi nữa. Để rút ngắn quá trình tạo, bạn có thể tận dụng form mẫu slide câu hỏi trước đó và thay thế câu hỏi khác, câu trả lời khác, thay thế cả hiệu ứng cho đáp án câu hỏi (nếu thay đổi). Bạn click chuột phải vào slide câu hỏi (1) => Duplicate Slide (2) để nhân đôi thành slide mới với nội dung tương tự.

Chọn Duplicate Slide

4. Hoàn thiện

Bạn có thể tải file PowerPoint mẫu theo link dưới đây:

game-o-chu.rar

 

Ngoài ra để trò chơi Lucky Number hấp dẫn hơn, bạn cần thay đổi thiết kế cho các trang slide nằm trong mục Design. Hướng dẫn cách làm template cho slide được trình bày trong bài hướng dẫn sau:

Hướng dẫn tạo Template cho PowerPoint

Bạn cần thay đổi thiết kế cho các trang slide nằm trong mục Design

Trong trường hợp mẫu template sẵn có không đẹp, bạn có thể tải về những mẫu template đẹp được tổng hợp trong các bài viết sau:

100+ Hình nền Slide đẹp 2020

Hình nền Powerpoint đơn giản mà đẹp – Hình nền PP, PPT đẹp

Hình nền powerpoint màu trắng đẹp

Hình ảnh nền PowerPoint đẹp và chuyên nghiệp

Hình ảnh nền PowerPoint đẹp và chuyên nghiệp

Ngoài ra, bạn cũng thêm các hình vẽ vui nhộn, tạo hiệu ứng chuyển slide hay tạo tiếng vỗ tay khi đội chơi chọn đúng ô Lucky Number. Bạn hãy tham khảo những bài hướng dẫn chi tiết sau đây:

Thiết lập các hiệu ứng chuyển Slide trong PowerPoint

Cách tạo tiếng vỗ tay trong PowerPoint

Tạo hiệu ứng ảnh đẹp trong PowerPoint

Qua bài hướng dẫn này, ThuThuatPhanMem.vn chúc bạn có những phút giây giải trí và học tập cùng trò chơi Lucky Number. Bạn hãy ghé thăm ThuThuatPhanMem.vn hàng ngày để cập nhật những hướng dẫn, thủ thuật mới và vô vàn tài nguyên hữu ích khác nữa nhé!

Viết bình luận