Cách cài ngôn ngữ tiếng Việt trên macOS

Trong bài viết sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách cài ngôn ngữ tiếng Việt trên macOS vô cùng đơn giản và nhanh chóng.

Cách cài ngôn ngữ tiếng Việt trên macOS

1. Cài ngôn ngữ tiếng Việt hoàn toàn

Bước 1: Bạn click vào System Preferences (1) => Language & Region (2).

Chọn Language & Region

Bước 2: Trong mục General, bạn click vào biểu tượng dấu +.

Click vào biểu tượng dấu +

Bước 3: Bạn tìm từ khóa vietnam (1) => chọn ngôn ngữ Tiếng Việt (2) => Add (3).

Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt rồi nhấn Add

Tiếp theo, bạn click vào Use Vietnamese.

Click vào Use Vietnamese

Bước 4: Bạn có thể chọn kiểu gõ Simple Telex (1) => Add Input Source (2).

Chọn Add Input Source

Bước 5: Bạn click vào Apple (1) => Restart (2).

Click vào Apple và nhấn Restart

Tiếp theo, bạn click Restart để khởi động lại máy và áp dụng ngôn ngữ mới.

Click Restart để khởi động lại máy và áp dụng ngôn ngữ mới

Sau khi khởi động xong thì máy tính Mac của bạn sẽ chuyển thành giao diện tiếng Việt như hình dưới.

Máy tính Mac của bạn sẽ chuyển thành giao diện tiếng Việt

2. Cài ngôn ngữ tiếng Việt cho từng ứng dụng khác nhau

Bước 1: Bạn click vào System Preferences (1) => Language & Region (2).

Click vào System Preferences rồi chọn Language & Region

Bước 2: Bạn chuyển qua mục Apps (1) => click vào biểu tượng dấu + (2) để thêm ứng dụng.

Click vào biểu tượng dấu + để thêm ứng dụng

Bước 3: Bạn click vào biểu tượng mũi tên 2 chiều màu xanh để chọn ứng dụng.

Bạn click vào biểu tượng mũi tên 2 chiều màu xanh để chọn ứng dụng

Tiếp theo, bạn click chọn ứng dụng ứng dụng cần thay đổi ngôn ngữ.

Click chọn ứng dụng ứng dụng cần thay đổi ngôn ngữ

Bước 4: Bạn click vào biểu tượng mũi tên lên xuống màu xanh trong mục Language.

Click vào biểu tượng mũi tên lên xuống màu xanh trong mục Language

Sau đó, bạn click chọn ngôn ngữ Tiếng Việt.

Click chọn ngôn ngữ Tiếng Việt

Bước 5: Bạn click vào Add để thêm ứng dụng đã chọn vào danh sách.

Click vào Add để thêm ứng dụng đã chọn vào danh sách

Sau đó, ứng dụng sẽ có tên trong danh sách cài đặt cùng với ngôn ngữ hiển thị ở bên cạnh.

Ứng dụng sẽ có tên trong danh sách cài đặt cùng với ngôn ngữ hiển thị ở bên cạnh

Bước 6: Bạn mở ứng dụng lên và kiểm tra giao diện đã đổi thành tiếng Việt chưa? Nếu giao diện chuyển sang tiếng Việt như hình dưới là thành công!

Bạn mở ứng dụng lên và kiểm tra giao diện đã đổi thành tiếng Việt chưa

Qua hướng dẫn trong bài viết này, bạn có thể chuyển đổi ngôn ngữ giao diện trên macOS thành tiếng Việt để dễ thao tác và làm quen. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận