Cách xóa tài khoản Microsoft trên Windows 10

Nếu như bạn chưa biết cách xoá tài khoản Microsoft trên Windows 10 thì bạn hãy theo dõi hướng dẫn sau đây.

Cách xóa tài khoản Microsoft trên Windows 10

1. Đăng xuất tài khoản Microsoft trên Windows 10

Bước 1: Bạn vào Start (1) => Settings (2).

Chọn Settings

Bước 2: Bạn nhấn vào mục Account.

Chọn mục Account

Bước 3: Trong phần Your info (1) => Sign in with a local account instead (2).

Chọn Sign in with a local account instead

Bước 4: Bạn nhấn Next để tiếp tục.

Nhấn Next để tiếp tục

Tiếp theo, bạn nhập mật khẩu của tài khoản Microsoft (1) => OK (2) để xác minh.

Bạn nhập mật khẩu của tài khoản Microsoft và nhấn OK để xác minh

Bước 5: Bạn nhập tên và mật khẩu (1) cho tài khoản mới => Next (2).

Bạn nhập tên và mật khẩu cho tài khoản mới

Nhấn Sign out and finish.

Nhấn Sign out and finish

2. Xoá tài khoản Microsoft trên Windows 10

Bước 1: Bạn truy cập Account Setting. Tiếp theo, bạn chọn mục Email & accounts (1) => ấn Remove (2) ở tài khoản Microsoft của bạn.

Ấn Remove ở tài khoản Microsoft của bạn

Bước 2: Bấm Yes trong phần thông báo hiện lên.

Bấm Yes trong phần thông báo hiện lên

Sau đó thì tài khoản Microsoft của bạn đã bị loại bỏ trên máy tính của bạn.

Tài khoản Microsoft của bạn đã bị loại bỏ trên máy tính của bạn

3. Xoá tài khoản Microsoft vĩnh viễn

Bước 1: Bạn truy cập trang web https://login.live.com/

Tiếp theo, bạn đăng nhập tài khoản và mật khẩu Microsoft của bạn.

Đăng nhập tài khoản và mật khẩu Microsoft của bạn

Bước 2: Bạn truy cập https://account.live.com/closeaccount.aspx để xoá tài khoản:

Nhấn Next để tiếp tục xoá tài khoản.

Nhấn Next để tiếp tục xoá tài khoản

Bước 3: Bạn đánh dấu tích vào các mục trong danh sách (1) => chọn lý do (2) bạn muốn đóng tài khoản => Mark account for enclosure (3).

Chọn Mark account for enclosure

Bấm Done để hoàn tất và tài khoản của bạn sẽ đóng trong vòng 60 ngày. Trong thời gian này, bạn muốn khôi phục lại nick thì bạn chỉ cần đăng nhập tài khoản còn nếu bạn không đăng nhập trong thời gian kể trên thì tài khoản sẽ bị xoá.

Bấm Done để hoàn tất và tài khoản của bạn sẽ đóng trong vòng 60 ngày

Với hướng dẫn nhanh chóng và đơn giản trong bài viết, bạn có thể dễ dàng xoá bỏ tài khoản Microsoft trên Windows 10 hoặc xoá vĩnh viễn tài khoản Microsoft. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận