Cách tìm kiếm file, tập tin trên máy tính nhanh và hiệu quả

Khối lượng dữ liệu trên máy tính của bạn tăng dần theo thời gian sử dụng. Để ghi nhớ chính xác file dữ liệu năm trước nằm tại vị trí nào trong máy tính quả thực rất khó với các bạn. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết Cách tìm kiếm file, tập tin trên máy tính nhanh và hiệu quả.

Cách tìm kiếm file, tập tin trên máy tính nhanh và hiệu quả

Một số bạn khi tìm kiếm chỉ đơn giản là gõ tên file vào ô tìm kiếm của Windows, cách này chỉ hiệu quả khi số lượng file của bạn ít, nếu bạn có nhiều file thì cần kết hợp sử dụng thêm các từ khóa bổ trợ để việc tìm kiếm được hiệu quả hơn.

-  Thông thường để tìm kiếm mở cửa sổ Window Explorer -> lựa chọn vị trí ổ dữ liệu cần tìm kiếm -> nhập giá trị vào ô tìm kiếm ở trên cùng góc bên phải của màn hình. Ví dụ ở đây tìm file có định dạng .docx:

Nhập giá trị vào ô tìm kiếm ở trên cùng góc bên phải của màn hình

Quá trình tìm kiếm sẽ tìm tất cả file, tập tin có chứa từ khóa bạn tìm kiếm do vậy thời gian tìm kiếm khá lâu, số lượng file lớn và không sát với mục đích tìm kiếm của bạn. Dưới đây hướng dẫn các bạn cách tìm kiếm theo từng thuốc tính, nội dung của file nhằm giảm bớt thời gian và tăng độ chính xác cho kết quả tìm kiếm:

1. Tìm kiếm phân loại file tập tin với từ khóa Kind

- Để giảm bớt thời gian và kết quả tìm kiếm sát với yêu cầu của bạn nên sử dụng thêm các từ khóa tìm kiếm. Với từ khóa kind giúp bạn phân loại file theo từng đặc điểm giảm bớt thời gian tìm kiếm. Ví dụ muốn tìm kiếm file video sử dụng thêm lệnh Kind giúp bạn phân loại chỉ tìm kiếm file video. Kích chọn vào Search -> Kind -> lựa chọn kiểu file cần tìm, ví dụ ở đây tìm kiếm file video kích chọn Video:

Ví dụ muốn tìm kiếm file video sử dụng thêm lệnh Kind giúp bạn phân loại chỉ tìm kiếm file video

- Kết quả tất cả các file video trong máy tính của bạn được hiển thị:

Kết quả tất cả các file video trong máy tính của bạn được hiển thị

2. Tìm kiếm file tập tin theo ngày giờ tạo file với Date Modifield

- Kích chọn Search -> Date Modifield -> lựa chọn thời gian tạo file, ví dụ muốn tìm kiếm file dữ liệu được tạo từ hôm qua kích chọn Yesterday:

Tìm kiếm file dữ liệu được tạo từ hôm qua kích chọn Yesterday

- Kết quả tất cả file dữ liệu được tạo ngày hôm qua được hiển thị:

Kết quả tất cả file dữ liệu được tạo ngày hôm qua được hiển thị

3. Tìm kiếm file, tập tin theo dung lượng của file dữ liệu với từ khóa Size

- Bạn không nhớ tên file dữ liệu cần tìm kiếm, chỉ nhớ rằng file dữ liệu có dung lượng khá lớn -> nên sử dụng tìm kiếm theo dung lượng file. Kích chọn Search -> Size -> lựa chọn mức độ dung lượng cần tìm kiếm, ví dụ ở đây tìm kiếm file có dung lượng khá lớn kích chọn Large tương ứng với file có dung lượng từ 1 tới 16MB:

Tìm kiếm file có dung lượng khá lớn kích chọn Large

- Kết quả các file có dung lượng từ 1- 16 MB được hiển thị

Kết quả các file có dung lượng từ 1- 16 MB được hiển thị

4. Tìm kiếm theo các thuộc tính của file

- Kích chọn Search -> Other Properties lựa chọn thuộc tính của file cần tìm kiếm:

+ Type: Tìm kiếm theo định dạng file.

+ Name: Tìm kiếm theo tên file.

+ Folder Paths: Tìm kiếm theo đường dẫn thư mục chứa.

+ Tags: Tìm theo theo các thẻ siêu dữ liệu đi kèm.

Ví dụ ở đây tìm kiếm file dữ liệu có liên quan tới win 10 thực hiện lựa chọn Name -> nhập giá trị tìm kiếm là Win 10 -> Kết quả tất cả file, tập tin với tên có chứa từ khóa Win 10 được hiển thị:

Tìm kiếm theo các thuộc tính của file

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách tìm kiếm file, tập tin trên máy tính một cách nhanh chóng, dễ dàng tiết kiệm thời gian cho các bạn.

Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận