Cách đăng nhập Microsoft Teams

Sau khi tạo tài khoản thì đăng nhập Microsoft Teams là bước tiếp theo để chúng ta bắt đầu sử dụng cho việc học online hay tham gia họp, hội thảo trực tuyến. Trong bài viết này, chúng ta cùng theo dõi hướng dẫn đăng nhập Microsoft Teams để họp trực tuyến.

Cách đăng nhập Microsoft Teams

1. Đăng nhập Microsoft Teams trên trình duyệt

Bước 1: Bạn truy cập trang web https://www.office.com/?auth=2

Sau đó, bạn nhập địa chỉ email Outlook của bạn (1) => Tiếp theo (2).

Nhập địa chỉ email Outlook của bạn và nhấn Tiếp theo

Bước 2: Bạn nhập mật khẩu của bạn (1) => Đăng nhập (2).

Nhập mật khẩu và nhấn Đăng nhập

Bước 3: Bạn click Không để không lưu mật khẩu trên trình duyệt.

Chọn Không

Bước 4: Trên giao diện chính của Office 365, bạn hãy click vào mục Teams.

Click vào mục Teams

Bước 5: Bạn click vào Sử dụng ứng dụng web để thay thế.

Click vào Sử dụng ứng dụng web để thay thế

Sau khi thực hiện xong thì giao diện Microsoft Teams hiện lên là thành công.

Giao diện Microsoft Teams hiện lên là thành công

2. Đăng nhập Microsoft Teams trên máy tính

2.1. Trên máy tính Windows

Bước 1: Bạn truy cập trang web https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-teams/download-app để tải về Microsoft Teams cho Windows.

Tiếp theo, bạn click vào Tải xuống cho máy tính.

Click vào Tải xuống cho máy tính

Sau đó, bạn click vào Tải xuống Teams.

Click vào Tải xuống Teams

Bước 2: Bạn mở ứng dụng vừa tải về và đợi quá trình cài đặt hoàn tất.

Mở ứng dụng vừa tải về và đợi quá trình cài đặt hoàn tất

Bước 3: Bạn click chọn Get started.

Click chọn Get started

Bước 4: Bạn nhập tài khoản Microsoft Teams của bạn (1) => Next (2).

Nhập tải khoản Microsoft Teams của bạn và nhấn Next

Tiếp theo, bạn nhập mật khẩu (3) => Sign in (4).

Nhập mật khẩu và click chọn Sign in

Bước 5: Bạn click chọn Microsoft app only để đăng nhập trên ứng dụng này.

Click chọn Microsoft app only để đăng nhập trên ứng dụng này

Sau khi thao tác xong thì bạn đã đăng nhập được Microsoft Teams thành công.

Đăng nhập được Microsoft Teams thành công

2.2. Trên máy tính macOS

Bước 1: Bạn mở trình duyệt trên máy tính Mac và truy cập trang web https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-teams/download-app

Sau đó, bạn click vào Tải xuống cho máy tính.

Click vào Tải xuống cho máy tính

Tiếp theo, bạn click vào Tải xuống Teams.

Chọn Tải xuống Teams

Bước 2: Sau khi tải xong, bạn click vào nút Downloads (1) => Search (2).

Click vào nút Downloads rồi chọn Search

Bước 3: Bạn click đúp vào file cài đặt vừa tải về (1) => Continue (2).

Click đúp vào file cài đặt vừa tải về rồi chọn Continue

Bước 4: Bạn click vào Install để bắt đầu cài đặt.

Click vào Install để bắt đầu cài đặt

Tiếp theo, bạn nhập mật khẩu máy Mac (1) => Install Software (2).

Chọn Install Software

Tiếp theo, bạn click vào Close để đóng hộp thoại.

Click vào Close để đóng hộp thoại

Bước 5: Bạn mở Teams và click vào Get started để bắt đầu đăng nhập.

Bạn mở Teams và click vào Get started để bắt đầu đăng nhập

Bước 6: Bạn đăng nhập với tài khoản Microsoft (1) => Next (2).

Nhập tài khoản Google rồi nhấn Next

Tiếp theo, bạn nhập mật khẩu (3) => Sign in (4).

Nhập mật khẩu rồi nhấn Sign in

Sau khi hoàn thành các bước thì bạn đã đăng nhập Microsoft Teams thành công trên máy tính Mac.

Hoàn thành việc đăng nhập Microsoft Teams

3. Đăng nhập Microsoft Teams trên điện thoại

Trước tiên, bạn cần tải về Microsoft Teams cho điện thoại theo đường link bên dưới:

- Trên Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=vi&gl=US

- Trên iOS: https://apps.apple.com/vn/app/microsoft-teams/id1113153706?l=vi

Tải về Microsoft Teams cho điện thoại

Bước 1: Bạn mở ứng dụng Microsoft Teams lên. Tiếp theo, bạn nhập tài khoản của bạn (1) => Đăng nhập (2) và nhập mật khẩu (3) => Đăng nhập (4).

Nhập tài khoản của bạn và chọn Đăng nhập

Bước 2: Bạn chạm vào Cho phép (1) để cấp quyền gửi thông báo và OK (2) để cấp quyền truy cập micro.

Chạm vào Cho phép để cấp quyền gửi thông báo và OK để cấp quyền truy cập micro

Bước 3: Bạn chạm vào Bắt đầu (1) để bắt đầu sử dụng => Tiếp tục (2) để đăng nhập vào Microsoft Teams.

Chọn Tiếp tục để đăng nhập vào Microsoft Teams

Bước 4: Bạn chọn Tiếp tục để cho phép truy cập danh bạ và tự động thêm những người trong danh bạ. Nếu không muốn truy cập danh bạ thì bạn gạt công tắc Đồng bộ liên hệ thành Tắt trước khi bấm Tiếp tục. Lúc này, tài khoản Microsoft Teams của bạn đã được đăng nhập trên điện thoại.

Chọn Tiếp tục để cho phép truy cập danh bạ và tự động thêm những người trong danh bạ

Với những cách đăng nhập Microsoft Teams trong bài viết, bạn có thể dễ dàng thực hiện và đăng nhập trên các thiết bị khác nhau. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận