Cách tắt, bật, ẩn, hiện biểu tượng icon trên thanh Taskbar trong Windows 10

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết Cách tắt, bật, ẩn, hiện biểu tượng icon trên thanh Taskbar trong Windows 10

Ví dụ trên thanh Tasbar hiện tại có những ứng dụng sau:

Thanh Tasbar hiện tại có những ứng dụng sau

Nếu Muốn loại bỏ 1 số ứng dụng không cần thiết thực hiện như sau:

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Window + I cửa sổ Windows Settings xuất hiện lựa chọn mục System Display, notification, power

Lựa chọn mục System Display, notification, power

Bước 2: Kích chọn Notification & actions  -> Add or remove quick actions để thực hiện tắt hoặc bật những ứng dụng hệ thống.

Kích chọn Notification & actions  - Add or remove quick actions

Bước 3: Chọn On để bật hoặc Off để ẩn ứng dụng hệ thống trên thanh Taskbar

Chọn On để bật hoặc Off để ẩn ứng dụng hệ thống trên thanh Taskbar

Ngoài các ứng dụng hệ thống trên thì ở ngoài mục Notification & actions bạn cũng chọn On hoặc Off để tắt bật các biểu tượng thông báo của các chương trình khác được cài trên máy.

Mục Notification & actions bạn chọn On hoặc Off

Sau khi đã chỉnh sửa xong bạn đã giảm bớt ứng dụng không cần thiết trên thanh Taskbar:

Đã giảm bớt ứng dụng không cần thiết trên thanh Taskbar

Viết bình luận