Cách chia sẻ màn hình trên Microsoft Teams

Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu những cách chia sẻ màn hình trên Microsoft Teams nhanh chóng, đơn giản.

Cách chia sẻ màn hình trên Microsoft Teams

1. Chia sẻ màn hình Microsoft Team trên Windows

Bước 1: Bạn click vào Chat (1) => Audio call (2) để thực hiện cuộc gọi với người cần chia sẻ màn hình.

Chọn Audio call để thực hiện cuộc gọi với người cần chia sẻ màn hình

Bước 2: Trên giao diện cuộc gọi, bạn hãy click vào nút Share.

Click vào nút Share

Bước 3: Bạn hãy chọn Screen để chia sẻ toàn bộ màn hình máy tính của bạn.

Chọn Screen để chia sẻ toàn bộ màn hình máy tính của bạn

Sau khi chia sẻ thì máy người nhận sẽ nhìn thấy hình ảnh trên Desktop của bạn.

Sau khi chia sẻ thì máy người nhận sẽ nhìn thấy hình ảnh trên Desktop của bạn

Bước 4: Để dừng chia sẻ, bạn hãy click vào Stop sharing trên máy tính người gọi.

Click vào Stop sharing trên máy tính người gọi

2. Chia sẻ màn hình Microsoft Teams trên macOS

Bước 1: Trên giao diện cuộc gọi, bạn click vào Share (1) => Screen (2).

Chọn Screen

Bước 2: Nếu có thông báo yêu cầu quyền theo dõi màn hình máy tính thì bạn hãy click Open System Preferences.

Click Open System Preferences

Bước 3: Bạn click vào biểu tượng ổ khóa để mở quyền truy cập Microsoft Teams.

Bạn click vào biểu tượng ổ khóa để mở quyền truy cập Microsoft Teams

Tiếp theo, bạn nhập mật khẩu trên Mac (1) => Unlock (2).

Nhập mật khẩu trên Mac và nhấn Unlock

Bước 4: Bạn click chọn Microsoft Teams (1) => click vào biểu tượng ổ khóa (2) để khóa lại.

Click vào biểu tượng ổ khóa để khóa lại

Sau khi cấp quyền xong thì máy người nhận sẽ theo dõi được hình ảnh màn hình máy tính của bạn. Để dừng chia sẻ, bạn hãy tắt cuộc gọi.

Để dừng chia sẻ, bạn hãy tắt cuộc gọi

3. Chia sẻ màn hình Microsoft Teams trên iOS

Bước 1: Trên giao diện cuộc gọi trên iOS, bạn chạm vào biểu tượng (1) => Chia sẻ (2).

Chọn Chia sẻ

Bước 2: Bạn chọn Chia sẻ màn hình (1) => Bắt đầu truyền phát (2).

Chọn Bắt đầu truyền phát

Sau khi chia sẻ màn hình thì máy người nhận sẽ nhận được hình ảnh hiển thị từ điện thoại của bạn. Để dừng chia sẻ, bạn hãy kết thúc cuộc gọi.

Sau khi chia sẻ màn hình thì máy người nhận sẽ nhận được hình ảnh hiển thị từ điện thoại của bạn

4. Chia sẻ màn hình Microsoft Teams trên Android

Bước 1: Trên giao diện cuộc gọi, bạn hãy chạm vào biểu tượng (1) => Chia sẻ (2).

Chạm vào biểu tượng … rồi chọn Chia sẻ

Bước 2: Bạn chọn Chia sẻ màn hình (1) => Bắt đầu bây giờ (2).

Chọn Bắt đầu bây giờ

Sau khi chia sẻ xong thì máy người nhận sẽ nhận được hình ảnh chia sẻ từ điện thoại Android của bạn. Để dừng chia sẻ, bạn hãy kết thúc cuộc gọi.

Máy người nhận sẽ nhận được hình ảnh chia sẻ từ điện thoại Android của bạn

Với hướng dẫn chia sẻ màn hình trên Microsoft Teams trong bài viết, bạn có thể chia sẻ màn hình cho người dùng trên các thiết bị khác nhau nhanh chóng, dễ dàng. Chúc các bạn ngày mới tốt lành!

Viết bình luận