Cách tạo tài khoản Microsoft Teams cho học sinh và giáo viên

Để phục vụ cho việc dạy và học trực tuyến thì Microsoft Teams được nhiều giáo viên và học sinh lựa chọn. Trong bài viết này, chúng ta cùng theo dõi hướng dẫn cách tạo tài khoản Microsoft Teams cho học sinh, giáo viên nhanh chóng.

Cách tạo tài khoản Microsoft Teams cho học sinh và giáo viên

1. Tạo tài khoản Microsoft Office 365 cho giáo viên

Bước 1: Bạn truy cập https://www.microsoft.com/en-us/education/products/office để tạo miễn phí tài khoản Microsoft Office 365 Education dùng thử 30 ngày.

Tiếp theo, bạn click vào dòng LEARN HOW TO BUY FOR SCHOOLS.

Click vào dòng LEARN HOW TO BUY FOR SCHOOLS

Bước 2: Bạn click vào Get started for free để tạo tài khoản.

Click vào Get started for free để tạo tài khoản

Bước 3: Bạn điền email của bạn (1) => Next (2).

Điền email của bạn và nhấn Next

Bước 4: Bạn click vào Set up account để bắt đầu tạo tài khoản.

Bạn click vào Set up account để bắt đầu tạo tài khoản

Bước 5: Bạn điền các thông tin cá nhân như Họ tên (1), Số điện thoại (2), Tên công ty & Quy mô (3), Quốc gia (4) => Next (5) để sang bước tiếp theo.

Điền các thông tin cá nhân rồi nhấn Next

Bước 6: Bạn chọn Text me (1) để nhận tin nhắn OTP gửi về máy. Tiếp theo, bạn nhập số điện thoại của bạn (2) => Send verification code (3).

Chọn Send verification code

Tiếp theo, bạn nhập mã xác minh gửi về số điện thoại của bạn (4) => Verify (5).

Nhập mã xác minh gửi về số điện thoại của bạn và chọn Verify

Bước 7: Bạn kiểm tra Username (1)Domain Name (2). Nếu thay đổi thì bạn hãy nhập tên mới => bấm Save (3). Sau đó, bạn tạo mật khẩu (4) => Next (5).

Kiểm tra Username và Domain Name

Bước 8: Bạn kiểm tra các thông tin đã nhập và thay đổi (nếu có). Bấm Save để lưu lại.

Bạn kiểm tra các thông tin đã nhập và thay đổi

Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn sẽ nhận được dòng thông báo Thanks for signing up for Office 365 Education tức là bạn đã tạo tài khoản thành công.

Thông báo Thanks for signing up for Office 365 Education tức là bạn đã tạo tài khoản thành công

2. Tạo tài khoản Microsoft Teams cho học sinh

Bước 1: Bạn truy cập trang web https://www.office.com/?auth=2

Tiếp theo, bạn click vào biểu tượng Công cụ khởi động ứng dụng.

Click vào biểu tượng Công cụ khởi động ứng dụng

Sau đó, bạn click chọn mục Quản trị.

Click chọn mục Quản trị

Bước 2: Trong mục Trang chủ (1), bạn tìm đến phần Quản lý người dùng => Thêm người dùng (2).

Chọn Thêm người dùng

Bước 3: Bạn nhập các thông tin như họ tên (1), tên hiển thị (2), tên người dùng (3). Tiếp theo, bạn bỏ các tùy chọn (4) và tạo mật khẩu (5) cho học sinh. Cuối cùng, bạn nhấn Tiếp theo (6) để sang bước tiếp.

Nhập các thông tin và bỏ các tùy chọn rồi nhấn Tiếp theo

Bước 4: Bạn click chọn Gán giấy phép… (1) => Office 365 A1 dành cho học viên (2) => Tiếp theo (3).

Chọn Office 365 A1 dành cho học viên

Bước 5: Bạn chọn Người dùng (1) => Tiếp theo (2).

Chọn Người dùng rồi nhấn Tiếp theo

Bước 6: Bạn kiểm tra các thông tin đã chính xác chưa rồi click vào Hoàn tất việc thêm.

Kiểm tra các thông tin đã chính xác chưa rồi click vào Hoàn tất việc thêm

Hoàn tất các bước trên là bạn đã tạo xong tài khoản Microsoft 365 dành cho học sinh. Bạn hãy gửi thông tin trong mục Chi tiết người dùng để cho học sinh đăng nhập và sử dụng.

Gửi thông tin trong mục Chi tiết người dùng để cho học sinh đăng nhập và sử dụng

3. Tạo nhóm lớp học và mã nhóm trên Microsoft Teams

Bước 1: Bạn truy cập trang web https://www.office.com/ và đăng nhập bằng tài khoản vừa tạo.

Tiếp theo, bạn click vào Teams.

Nhấn chọn Teams

Bước 2: Bạn click vào Nhóm (1) => Tạo nhóm (2).

Chọn Tạo nhóm

Bước 3: Bạn click chọn Lớp học để tạo nhóm với những tùy biến dành cho môi trường giáo dục.

Click chọn Lớp học để tạo nhóm với những tùy biến dành cho môi trường giáo dục

Bước 4: Bạn nhập tên lớp (1) và mô tả lớp (2) => Tiếp theo (3).

Nhập tên lớp và mô tả lớp

Sau đó, bạn click Bỏ qua để hoàn tất tạo nhóm.

Click Bỏ qua để hoàn tất tạo nhóm

Bước 5: Bạn click vào biểu tượng dấu (1) => Cài đặt (2) => Tạo (3) để tạo mã nhóm.

Chọn Tạo để tạo mã nhóm

Sau đó, bạn sẽ thấy mã nhóm hiện lên và bạn có thể chia sẻ mã này cho các học viên khác để tham gia lớp học.

Bạn có thể chia sẻ mã này cho các học viên khác để tham gia lớp học

4. Thêm học sinh vào nhóm

4.1. Thêm học sinh vào nhóm trên tài khoản giáo viên

Bước 1: Bạn click vào biểu tượng (1) => Thêm thành viên (2).

Chọn Thêm thành viên

Bước 2: Bạn nhập địa chỉ email của học sinh (1) => click chọn tên thành viên (2).

Click chọn tên thành viên

Tiếp theo, bạn click chọn Thêm để hoàn tất thêm thành viên.

Click chọn Thêm để hoàn tất thêm thành viên

4.2. Thêm học sinh bằng mã nhóm

Để thêm học sinh bằng mã nhóm thì bạn cần tạo mã nhóm trong hướng dẫn ở mục 2. Tạo nhóm lớp học và mã nhóm trên Microsoft Teams. Sau đó, học sinh đăng nhập vào Teams và nhập mã nhóm ở mục Tham gia nhóm bằng mã (1) => Tham gia nhóm (2).

Nhấn chọn Tham gia nhóm

Với hướng dẫn trong bài viết, bạn có thể tạo tài khoản Microsoft Teams cho học sinh và giáo viên nhanh chóng, đơn giản. Chúc các bạn ngày mới tốt lành!

Viết bình luận