Cách giải toán online trực tuyến nhanh nhất

Bạn chưa nghĩ ra cách giải quyết bài toán hay bạn còn phân vân với cách giải của mình hãy so sánh với kết quả với kết quả trên các trang giải toán online trực tuyến sau nhé.

1. Giải toán online trực tuyến trên trang: http://www.wolframalpha.com/

Nhập nội dung bài toán cần giải quyết trong ô trống

Nhập nội dung bài toán cần giải quyết trong ô trống -> nhấn Enter trang web đưa ra kết quả nhanh hay chậm tùy thuộc vào mức độ khó dễ của bài toán. Ví dụ ở đây tính tích phân từ 1 tới 6 của 6x^3 được kết quả:

Tính tích phân từ 1 tới 6 của 6x^3 được kết quả

Trang web tự nhận diện dạng toán và thực hiện tính toán. Ví dụ nhập hàm số: y = -4X^2+ 1 nhấn Enter kết quả trang web tự nhận diện đây dạng đồ thị hàm số:

Ví dụ nhập hàm số: y = -4X^2+ 1 nhấn Enter kết quả trang web tự nhận diện đây dạng đồ thị hàm số

Kết quả dựa trên 2 độ chính xác của giá trị x được thể hiện trên 2 đồ thị:

Kết quả dựa trên 2 độ chính xác của giá trị x được thể hiện trên 2 đồ thị

2. Giải toán online trực tuyến trên trang: https://quickmath.com/

Nhập bài toán cần giải trong ô trống -> kích chọn Simplify

Nhập bài toán cần giải trong ô trống -> kích chọn Simplify

Kết quả nghiệm các bước giải và nghiệm của phương trình được hiển thị:

Kết quả nghiệm các bước giải và nghiệm của phương trình được hiển thị

- Tương tự như vậy với dạng toán khác ví dụ vẽ đồ thị hàm số kích chọn mục Graphs -> lựa chọn dạng toán phù hợp với nội dung bài toán của bạn -> nhập bài toán trong ô trống -> kích chọn Graphs:

Vẽ đồ thị hàm số kích chọn mục Graphs

Kết quả đồ thị hàm số đã được thể hiện:

Kết quả đồ thị hàm số đã được thể hiện

Trong quá trình giải toán online các bạn cần chú ý lựa chọn dạng toán phù hợp với nội dung bài toán cần giải trong menu bên trái của giao diện web trước khi nhập:

Nội dung bài toán cần giải trong menu bên trái của giao diện web

Algebra: Phần đại số học

- Expand: Mở rộng giúp bạn nhận biết đa thức, xác định binomials và trinomials.

- Factor: Hệ số

- Simplify: Đơn giản hóa

- Reduce Fractions: Tối giản phân số

- Partial Fractions: Phân từng phần

- Add Fractions: Thêm phân số

Equations: Phương trình

- Solve: Giải quyết

- Plot: Âm mưu

- Quadratics: Học vị thứ 3

Inequalities: Bất phương trình

- Solve: Giải quyết

- Plot: Âm mưu

Graphs: Đồ thị

- Equations: Phương trình

- Inequalities: Bất phương trình

Numbers: Số học

- Percentages: Phần trăm

- Scientific Notation: Ký hiệu khoa học

Calculus: Tính toán

- Differentiate: Phân biệt

- Integrate: Tích hợp

Matrices: Ma trận

- Arithmetic: Số học

- Inverse: Ngược lại

- Determinant: Yếu tố quyết định.

Trên đây mình vừa giới thiệu 2 trang giải toán online trực tuyến nhanh nhất, hy vọng giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận