Cách giơ tay trên Zoom trên điện thoại, máy tính

Giơ tay trên Zoom là tính năng khá hay giúp cho người tham gia cuộc họp muốn phát biểu ý kiến. Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu cách giơ tay trên Zoom nhanh chóng, đơn giản.

Cách giơ tay trên Zoom trên điện thoại, máy tính

1. Giơ tay trong Zoom trên máy tính

Bước 1: Trên giao diện cuộc họp trong Zoom, bạn click vào More.

Chọn More

Bước 2: Bạn click vào Reactions.

Click vào Reactions

Bước 3: Bạn click vào Raise Hand.

Click vào Raise Hand

Sau khi giơ tay phát biểu thì biểu tượng bàn tay sẽ hiển thị trên giao diện cuộc gọi của bạn.

Biểu tượng bàn tay sẽ hiển thị trên giao diện cuộc gọi của bạn

Bước 4: Để hạ tay, bạn click vào Participants.

Click vào Participants

Tiếp theo, bạn click vào Lower Hand để hạ tay xuống.

Click vào Lower Hand để hạ tay xuống

2. Giơ tay trong Zoom trên điện thoại

Bước 1: Trên giao diện cuộc họp, bạn chạm vào màn hình (1) để hiện menu. Tiếp theo, bạn chạm vào mục Khác (2).

Chạm vào mục Khác

Bước 2: Bạn chạm vào mục Giơ tay. Lúc này, biểu tượng giơ tay sẽ xuất hiện trong video của bạn.

Biểu tượng giơ tay sẽ xuất hiện trong video của bạn

Bước 3: Để hạ tay, bạn chạm vào Người tham gia (1) => chạm vào tên người đang giơ tay (2) => Hạ tay xuống (3).

Chạm vào tên người đang giơ tay và chọn Hạ tay xuống

Với hướng dẫn trong bài viết, bạn có thể thực hiện thao tác giơ tay trong Zoom trên máy tính, điện thoại nhanh chóng, dễ dàng. Chúc các bạn ngày mới tốt lành!

Viết bình luận