Zoom

Thủ thuật Zoom, hướng dẫn Zoom, tổng hợp các bài viết về Zoom

Cách tắt tiếng trên Zoom

Cách tắt tiếng trên Zoom

Bạn muốn bảo mật riêng tư âm thanh của mình mà không ảnh hưởng tới mọi người trong phòng họp?