Cách comment bằng Fanpage Facebook trên điện thoại

Nếu bạn chưa biết cách comment bằng Fanpage Facebook như thế nào thì bạn hãy theo dõi hướng dẫn trong bài viết này.

Cách comment bằng Fanpage Facebook trên điện thoại

1. Comment bằng Fanpage Facebook bài viết của bạn

Bước 1: Bạn chạm vào biểu tượng (1) => Trang (2) => chọn trang Fanpage của bạn (3).

Chọn trang Fanpage của bạn

Bước 2: Khi bạn chạm vào Bình luận (1) và thấy dòng chữ mờ Bình luận với vai trò "tên trang của bạn" (2) tức là bạn đang bình luận với tư cách là Fanpage.

Bạn đang bình luận với tư cách là Fanpage

Sau đó, bạn hãy nhập nội dung và chạm vào nút Gửi. Lúc này, bạn sẽ thấy comment của bạn bằng Fanpage Facebook bạn quản lý.

Nhập nội dung và chạm vào nút Gửi

2. Comment bằng Fanpage của bạn trong Fanpage của người khác

Tính năng này không sẵn có trên một số trang Fanpage do họ chặn comment từ Fanpage của bạn. Nếu bạn không thấy biểu tượng avatar để thay đổi tư cách bình luận người dùng/Fanpage trước khi bình luận tức là trang đó không mở tính năng bình luận từ Fanpage của bạn.

2.1. Trên Facebook Android

Bước 1: Bạn chạm vào nút Bình luận (1) => chạm vào avatar (2).

Chạm vào avatar

Bước 2: Bạn chọn Fanpage của bạn (1) => nhập nội dung bình luận (2) => Gửi (3).

Nhập nội dung bình luận và nhấn Gửi

Sau đó, comment của bạn sẽ được đăng dưới tư cách Fanpage cá nhân.

Comment của bạn sẽ được đăng dưới tư cách Fanpage cá nhân

2.2. Trên Facebook iOS

Bước 1: Bạn chạm vào biểu tượng avatar nhỏ (1) phía trên nút Chia sẻ => chọn Fanpage của bạn (2).

Chọn Fanpage của bạn

Bước 2 :Bạn nhập nội dung cần bình luận (1) => Gửi (2).

Nhập nội dung cần bình luận rồi nhấn Gửi

Lúc này, bình luận của bạn sẽ hiển thị dưới tên Fanpage của bạn.

Với hướng dẫn trong bài viết, bạn có thể comment bằng Fanpage Facebook trên điện thoại nhanh chóng, dễ dàng. Chúc các bạn ngày mới tốt lành!

Viết bình luận