Cách tính thể tích hình trụ

Cách tính thể tích hình trụ

Tất cả các vật thể dù rất nhỏ đều chiếm một không gian nào đó. Lượng không gian mà vật thể đó chiếm được gọi là thể tích của vật đó. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn cách tính thể tích hình trụ.

Cách tính thể tích hình lập phương

Cách tính thể tích hình lập phương

Bài viết dưới đây hướng dẫn tới các bạn cách tính thể tích hình hộp chữ nhật giúp bạn giải quyết các bài toán liên quan dung lượng và khả năng chứa đựng của vật thể.

Cách tính thể tích hình cầu

Cách tính thể tích hình cầu

Hình cầu khác với các khối hình học không giản khác, các công thức tính toán liên quan tới hình cầu khá đơn giản và rất dễ nhớ. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn cách tính thể tích hình cầu.

Cách tính nồng độ mol

Cách tính nồng độ mol

Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi (ở cấp độ phân tử). Để biết độ đậm đặc của dung dịch, lượng chất tan chiếm tỉ lệ bao nhiêu trong dung dịch cần xác định nồng độ mol của dung dịch. Cách tính nồng độ mol của dung dịch.

Cách tính mét vuông

Cách tính mét vuông

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn cách tính mét vuông giúp bạn giải quyết các bài tính toán diện tích trên các hình vẽ. Mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1m.

Cách tính diện tích hình thoi

Cách tính diện tích hình thoi

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn cách tính diện tích hình thoi giúp các bạn ứng dụng và giải bài toán về hình thoi.