Hàm WEIBULL - Hàm trả về phân bố Weibull trong Excel

Hàm WEIBULL - Hàm trả về phân bố Weibull trong Excel

Hàm thực hiện tính toán và trả về phân bố Weibull. Dựa vào phân bố này để phân tích độ tin cậy trên lý thuyết ví dụ như tính toán tuổi thọ trung bình của thiết bị hoặc được sử dụng trong lĩnh vực khí tượng, thủy văn và dự báo thời tiết.

Group trong Word, nhóm khối hình ảnh trong Word

Group trong Word, nhóm khối hình ảnh trong Word

Để thuận tiện cho việc di chuyển và cố định vị trí các hình ảnh trong khối hình ảnh lớn bạn nên sử dụng tính năng Group. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách Group trong word, nhóm khối hình ảnh trong Word 2007 2010 2013 2016.