Trigger là gì?

Trigger là gì? Đó là câu hỏi của không ít người bởi thuật ngữ Trigger được sử dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Để tìm kiếm chính xác ý nghĩa của từ Trigger mà bạn đang cần, hãy tham khảo bài viết sau nhé.

Nghĩa của Trigger

"Trigger" vốn là một từ tiếng Anh, dịch ra nghĩa là "cò súng", "cò kích hoạt". Với ý nghĩa như vậy, nhiều lĩnh vực đã sử dụng từ này như một thuật ngữ để chỉ một hành động, công việc nào đó trong lĩnh vực của mình.

Trigger trong SQL

Trong SQL, Trigger là một Stored Procedure trong cơ sở dữ liệu, nó sẽ tự động được gọi bất cứ khi nào một sự kiện đặc biệt trong cơ sở dữ liệu xảy ra. Ví dụ, một Trigger có thể được gọi khi một hàng được chèn vào một bảng được chỉ định hoặc khi các cột của bảng nào đó được cập nhật.

Cú pháp:

create trigger [trigger_name] 
[before | after]  
{insert | update | delete}  
on [table_name]  
[for each row]  
[trigger_body]

Giải thích về cú pháp:

create trigger [trigger_name]: Tạo hoặc thay thế Trigger hiện có bằng trigger_name.

[before | after]: Chỉ định khi nào Trigger sẽ được thực thi.

{insert | update | delete}: Chỉ định câu lệnh thao tác dữ liệu.

on [table_name]: Chỉ định tên của bảng được liên kết với Trigger.

[for each row]: Điều này chỉ định trình kích hoạt cấp hàng, tức là, trình kích hoạt sẽ được thực thi cho mỗi hàng bị ảnh hưởng.

[trigger_body]: Điều này cung cấp thao tác được thực hiện khi kích hoạt được kích hoạt.

Ví dụ:

Cho trước một cơ sở dữ liệu báo cáo sinh viên, trong đó ghi lại đánh giá về điểm của sinh viên. Tạo một Trigger sao cho tổng và trung bình của các điểm sẽ tự động được chèn bất cứ khi nào bản ghi được chèn.

Field

Type

Null

Key

Default

Extra

id
name
subj1
subj2
subj3
total
average

int(4)
varchar(30)
int(2)
int(2)
int(2)
int(3)
decimal(3,1)

NO
YES
YES
YES
YES
YES
YES

PRI

NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL

auto_increment

Ở đây, vì Trigger sẽ gọi trước khi bản ghi được chèn, do đó tag BEFORE có thể được sử dụng.

create trigger stud_marks 
before INSERT 
on 
Student 
for each row 
set new.total = new.subj1 + new.subj2 + new.subj3, new.average = new.total / 3;

Trigger trong PowerPoint

Trong PowerPoint, Trigger là kỹ thuật điều khiển việc thực hiện hiệu ứng của các đối tượng nằm trên cùng một slide. Kỹ thuật này được thao tác qua hai bước sau:

Bước 1: Tạo đối tượng và hiệu ứng cho nó.

Ví dụ: Tạo một ngôi sao và đặt hiệu ứng quay tròn.

Tạo đối tượng và hiệu ứng cho nó

Bước 2: Tạo Trigger.

Tạo Trigger

Với việc tạo Trigger, khi trình chiếu slide, chỉ khi nào bạn click vào ngôi sao thì nó mới thực hiện hiệu ứng quay.

Trigger trong máy ảnh

Flash Trigger là một thiết bị cho phép bạn kích hoạt một flash bên ngoài bằng nguồn sáng riêng của nó thay vì sử dụng đèn flash của máy ảnh hoặc tín hiệu điện. Một số Flash Trigger sử dụng ống đèn flash truyền thống, nhưng nhiều thiết bị hiện đang sử dụng đèn LED rất tiết kiệm năng lượng. Các Flash Trigger cũng có thể hoàn toàn thủ công hoặc kết hợp với mạch chuyển đổi TTL.

Trigger trong máy ảnh

Trigger trong tâm lí học

Trigger tâm lí là một tác nhân kích thích (như mùi vị, âm thanh hoặc hình ảnh) làm gợi nhớ về một chấn thương tâm lí trong quá khứ. Sự gợi nhớ này thường gây ra hậu quả tiêu cực, khiến một người chìm đắm trong sầu muộn, thậm chí hoảng loạn tinh thần, mất nhận thức về xung quanh và cảm giác như đang "sống lại" sự kiện gây ra chấn thương tâm lí trong quá khứ.

Ngoài những ý nghĩa nêu trên, thuật ngữ Trigger còn được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác mà bài viết không thể liệt kê đầy đủ. Dù vậy, ý nghĩa tổng quát nhất của nó vẫn là chỉ một bộ phận, tác nhân, hay chức năng tự động kích hoạt một điều gì đó. Hi vọng những thông tin vừa chia sẻ ở trên sẽ giúp ích cho bạn!

Viết bình luận