Tiếng Việt

Thủ thuật Tiếng Việt, hướng dẫn Tiếng Việt, tổng hợp các bài viết về Tiếng Việt

Cách cài tiếng Việt trên Telegram

Cách cài tiếng Việt trên Telegram

Mặc định thì ngôn ngữ tiếng Việt không sẵn có trên Telegram và bạn sẽ phải sử dụng cách khác để cài ngôn ngữ tiếng Việt

Cách xóa bàn phím tiếng Việt khỏi Win10

Cách xóa bàn phím tiếng Việt khỏi Win10

Microsoft đã chính thức phát hành bàn phím tiếng Việt trên Windows 10. Qua đó, bạn có thể gõ tiếng Việt trong bất kì ứng dụng nào trên thiết bị của mình.