Tin học văn phòng trong tiếng Anh là gì

Trong thời đại ngày nay, có 1 kỹ năng chúng ta bắt buộc phải có, đó là Tin học Văn phòng. Điều rắc rối là đôi khi bạn không biết đề cập đến lĩnh vực này trong tiếng Anh như thế nào. Vậy "Tin học Văn phòng" trong tiếng Anh là gì?

Tin học Văn phòng là một bộ phận của ngành Tin học, chú trọng đến khả năng xử lý các công việc trong văn phòng như làm việc với văn bản, bảng tính, trình chiếu, lưu trữ dữ liệu, thu thập thông tin...

Nhìn chung, trong thời đại mới mỗi người đều cần phải có những kiến thức cơ bản nhất về Tin học Văn phòng, điều đó thể hiện rằng càng ngày, chúng ta cầng cần sử dụng đến từ này nhiều hơn, ngay cả trong Tiếng Anh.

Tin học văn phòng trong tiếng Anh là gì 

Tin học Văn phòng trong tiếng Anh là gì?

Tin học Văn phòng trong tiếng Anh có nghĩa là Computer science.

Đồng nghĩa với Informatics, Computing, Infomation Processing.

Tin học Văn phòng trong tiếng Anh 

Sau đây là một số ví dụ về các trường hợp chúng ta sử dụng từ Tin học Văn phòng trong tiếng Anh:

  • Buffett từng nói nhiều lần trước đây được trích dẫn lại : " Coi chừng các chuyên viên tin học văn phòng họ tạo ra các công thức . "

As Warren Buffett has been quoted saying many times in the past : " Beware of geeks computer science. "

  • Thời gian đó tôi đang học tin học văn phòng tại Đại học Hồng Bàng,

So, around this time I was studying computer science at Hong Bang University

  • Các nhân viên tại đây đều là những kế toán viên chuyên nghiệp, các kiểm toán viên nội vụ chuyên nghiệp, các kiểm toán viên hệ thống tin học văn phòng chuyên nghiệp, và các chuyên gia có giấy phép hành nghề khác.

The auditing staff consists of certified public accountants, certified internal auditors, certified computer science systems auditors, and other credentialed professionals.

  • Nhân viên kiểm toán tại nhà thờ đều là các nhân viên chuyên nghiêm, các kiểm toán viên nội vụ chuyên nghiệp, các kiểm toán viên hệ thống tin học văn phòng chuyên nghiệp, và các chuyên gia khác hội đủ điều kiện và khả năng.

The Church staff consist of certified public accountants, certified internal auditors, certified computer science systems auditors, and other qualified, credentialed professionals.

Như vậy bạn đã biết được Tin học Văn phòng trong tiếng Anh là gì, chúc bạn thành công!

Viết bình luận