Tư Liệu Giáo Dục

Thơ thả thính trai cực chất

Thơ thả thính trai cực chất

Thả thính được xem như là một “nghệ thuật” và người thả thính cũng được coi như là một người “nghệ sĩ”.

Những bài thơ cô đơn ngắn

Những bài thơ cô đơn ngắn

Lựa chọn những hình ảnh cô đơn hay những bài thơ cô đơn ngắn để diễn tả tâm trạng