Cách mở trình duyệt Chrome, Edge, Firefox bằng lệnh CMD trên Windows

Nhiều người thích sử dụng CMD để mở ứng dụng trên Windows thay vì Click chuột như thông thường. Tuy nhiên, các sử dụng CMD có phần hơi phức tạp nếu các bạn không thông thạo về chúng, trong bài viết này Thủ thuật phần mềm sẽ hướng dẫn các bạn cách mở trình duyệt Chrome, Edge, Firefox bằng lệnh CMD trên Windows.

Cách mở trình duyệt Chrome, Edge, Firefox bằng lệnh CMD trên Windows

I. Các mở trình duyệt Chrome/ Firefox bằng lệnh CMD trên Windows

1. Lệnh mở Chrome/ Firefox trên CMD

Để mở Google Chrome/ Firefox trên CMD thì các bạn sử dụng lệnh dưới đây và nhấn Enter:

Google Chrome

Start Chrome

Start Chrome

Firefox

Start Firefox

Start Firefox

2. Lệnh mở Chrome/ Firefox với quyền Admin trên CMD

Việc mở Chrome/ Firefox với quyền Admin thì sẽ phức tạp hơn do câu lệnh phải truy cập vào thư mục cài đặt để kích hoạt ứng dụng.

Google Chrome

runas /user:administrator "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\Chrome.exe

Lệnh mở Chrome với quyền Admin trên CMD

Firefox

runas /user:administrator "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

Lệnh mở Firefox với quyền Admin trên CMD

Khi các bạn mở ứng dụng với quyền Administrator trên CMD thì các bạn cần nhập mật khẩu của máy tính. Các bạn tiến hành nhập mật khẩu và nhấn Enter để mở.

3. Lệnh mở Chrome/ Firefox với Tab ẩn danh trên CMD

CMD cũng hỗ trợ các bạn mở Chrome/ Firefox với Tab ẩn danh thông qua câu lệnh đơn giản dưới đây:

Google Chrome

Start chrome /incognito

Lệnh mở Chrome với Tab ẩn danh trên CMD

Firefox

Start firefox /incognito

Lệnh mở Firefox với Tab ẩn danh trên CMD

4. Lệnh mở trang Web trong Chrome/ Firefox trên CMD

Các bạn có thể truy cập trực tiếp các trang Web khác nhau trên Chrome/ Firefox thông qua câu lệnh trong CMD dưới đây:

Google Chrome

start chrome www.<Trang-Web>

Lệnh mở trang web trong Chrome trên CMD

Firefox

start chrome www.<Trang-Web>

Lệnh mở trang web trong Firefox trên CMD

Các bạn tiến hành thay đổi tên của trang Web vào trong phần <Trang-Web> và nhấn Enter để mở chúng.

II. Các mở trình duyệt Edge bằng lệnh CMD trên Windows

1. Lệnh mở Edge trên CMD

Để mở Microsoft Edge trên CMD thì các bạn cần sử dụng lệnh dưới đây:

Start microsoft-edge:

Lệnh mở Edge trên CMD

2. Lệnh mở trang Web trong Microsoft Edge trên CMD

Để truy cập một trang Web bằng Microsoft Edge trên CMD thì các bạn sử dụng lệnh sau:

Start microsoft-edge:<Trang-Web>

Các bạn tiến hành thay <Trang-Web> bằng trang mà mình muốn mở và nhấn Enter để mở.

Lệnh mở trang Web trong Microsoft Edge trên CMD

Trong bài viết này, Thủ thuật phần mềm đã hướng dẫn các bạn cách mở trình duyệt Chrome, Edge, Firefox bằng lệnh CMD trên Windows nhanh chóng và hiệu quả. Chúc các bạn một ngày vui vẻ!

Viết bình luận