Mã Bưu Chính

Mã ZIP Trung Quốc

Mã ZIP Trung Quốc

Mỗi quốc gia trên thế giới đều được cấp một bộ mã ZIP Code khác nhau để dễ dàng phân biệt các khu vực