Phím tắt trong MathType - Toàn bộ phím tắt MathType bạn cần biết

Với những sinh viên, giáo viên ngành Toán thì MathType là phần mềm không thể thiếu trong máy tính. Để soạn thảo trong MathType nhanh chóng, hiệu quả thì chúng ta nên sử dụng các phím tắt trên MathType và bạn đọc hãy cùng tham khảo những phím tắt trên MathType được tổng hợp trong bài viết dưới đây nhé!

Phím tắt trong MathType - Toàn bộ phím tắt MathType bạn cần biết

1. Phím tắt chức năng

Phím tắt

Chức năng

Ctrl + Shift + E

Chọn kiểu nhập chữ (Tex)

Ctrl + Shift + =

Chọn kiểu nhập biểu thức (Equation)

Ctrl + Shift + >

Tăng kích cỡ chữ

Ctrl + Shift + <

Giảm kích cỡ chữ

Ctrl + Alt + Q

Mở nhanh MathType

Alt + Esc

Đóng MathType

Ctrl + F4

Dán công thức

2. Phím tắt kí hiệu toán học

Để sử dụng phím tắt trong MathType, bạn hãy bấm tổ hợp phím Ctrl + phím bất kì và thả tay rồi bấm phím tắt tiếp theo. Với tổ hợp phím tắt gồm hai tổ hợp phím khác nhau thì bạn hãy bấm tổ hợp phím thứ nhất rồi thả tay ra bấm tổ hợp phím tiếp theo. Bạn có thể hình dung cách bấm qua ví dụ sau.

Ví dụ:

Ø: Bấm tổ hợp phím Ctrl + K rồi thả tay ra và bấm tiếp phím O.

∉: Bấm tổ hợp phím Ctrl + K rồi thả tay ra và bấm tiếp tổ hợp phím Shift + C


Kí hiệu

Phím tắt

Ø

Ctrl + K, O

Ctrl + K, E

Ctrl + K, Shift + E

Ctrl + K, C

Ctrl + K, Shift + C

Ctrl + K, U

Ctrl + K, X

Ctrl + K, >

Ctrl + K, <

Ctrl + K, I

×

Ctrl + K, T

Ctrl + K, =

Ctrl + K, Shift + =

Ctrl + K, Tab

Ctrl + K, phím →

Ctrl + K, Shift + phím →

Ctrl + K, Alt + Shift + phím →

α

Ctrl + G, A

β

Ctrl + G, B

χ

Ctrl + G, C

δ

Ctrl + G, D

ε

Ctrl + G, E

ϕ

Ctrl + G, F

γ

Ctrl + G, G

φ

Ctrl + G, J

λ

Ctrl + G, L

μ

Ctrl + G, M

π

Ctrl + G, P

θ

Ctrl + G, Q

ω

Ctrl + G, W

ψ

Ctrl + G, Y

Δ

Ctrl + G, Shift + D

Ω

Ctrl + G, Shift + W

Ctrl + Shift + K, A

Ctrl + Shift + K, E

Ctrl + Shift + K, P

±

Ctrl + Shift + K, +

Ctrl + Shift + K, Shift + phím dấu +

Ctrl + Shift + K, \

Ctrl + Shift + K, &

Ctrl + Shift + K, 8

Ctrl + Shift + K, Shift + *

\(\overrightarrow X \)

Ctrl + Shift + 6, phím →

\(\overline X \)

Ctrl + Shift + 6, phím -

\(\widehat {XYZ}\)

Ctrl + Shift + 6, phím ^

\(\overparen {XYZ}\)

Ctrl + Shift + 6, phím (

Ctrl + D, Shift + N

Ctrl + D, Shift + Z

Ctrl + D, Shift + Q

Ctrl + D, Shift + R

Ctrl + D, Shift + C

\(| \ldots |\)

Ctrl + T, Shift + |

3. Phím tắt với biểu thức

Kí tự

Phím tắt

a.b

Ctrl + Alt + phím cách

a_b

Ctrl + phím cách

a_b

Ctrl + Shift + phím cách

a__b

Ctrl + K, 4

(...)

Ctrl + (

[...]

Ctrl + [

{...}

Ctrl + {

\(A_x^y\)

Ctrl + J

\({A^x}\)

Ctrl + H

\({A_y}\)

Ctrl + L

\(\frac{A}{B}\)

Ctrl + F

\(\sqrt A \)

Ctrl + R

\(\sqrt[x]{A}\)

Ctrl + T, N

\(\{ \frac{A}{B}\)

Ctrl + T, {

\(\int A \)

Ctrl + Shift I, Shift + I

\(\int_x^y A \)

Ctrl + Shift + I, S

\(\begin{array}{*{20}{c}} A&B\\ C&D \end{array}\)

Ctrl + M, N

\(\bigcup\limits_x^x A \)

Ctrl + T, U

\(\bigcup B \)

Ctrl + T, Shift + U

\(\bigcap\limits_x^x C \)

\(\bigcap D \)

Ctrl + T, Shift + I

\(\sum\limits_x^x A \)

Ctrl + T, S

\(\sum B \)

Ctrl + T, Shift + S

\(\sum\limits_x C \)

Ctrl + T, Alt + S

Với những phím tắt mặc định trong MathType được chia sẻ trong bài viết, ThuThuatPhanMem.vn chúc các bạn học tập và làm việc hiệu quả với MathType và bạn đừng quên chia sẻ bài viết này tới những người bạn có nhu cầu tham khảo phím tắt MathType nữa nhé!

Viết bình luận