MathType

Thủ thuật MathType, hướng dẫn MathType, tổng hợp các bài viết về MathType

Hướng dẫn gõ công thức toán học bằng MathType

Hướng dẫn gõ công thức toán học bằng MathType

Bạn hay tạo đề thi, bạn muốn tất cả công thức toán học được căn chỉnh và đúng chuẩn form. Bài viết dưới đây hướng dẫn cách gõ công thức toán học bằng MathType.