Các phím tắt cần thiết khi sử dụng VMware Workstation

Các phím tắt của VMware Workstation sau sẽ giúp các bạn sử dụng VMware Workstation nhanh và chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

Các phím tắt cần thiết khi sử dụng VMware Workstation

1. Các phím tắt cần thiết khi dùng Vmware Workstation

STT

Phím tắt

Chức năng tiếng Việt

Chức năng tiếng Anh

1

Ctrl + B

Bật máy ảo

Power on

2

Ctrl + E

Tắt máy ảo

Power off

3

Ctrl + R

Khởi động lại máy ảo

Reset the power

4

Ctrl + Z

Dừng máy ảo

Suspend

5

Ctrl + N

Tạo máy ảo mới

Create a new virtual machine

6

Ctrl + O

Mở máy ảo mới

Open a virtual machine

7

Ctrl + F4

Đóng máy ảo đang mở

Close the summary/console view

8

Ctrl + D

Chỉnh sửa, cài đặt máy ảo

Edit the virtual machine's configuration

9

Ctrl + G

Lấy dữ liệu vào từ bàn phím và chuột

Grab input from keyboard and mouse

10

Ctrl + P

Chỉnh sửa người dùng

Edit preferences

11

Ctrl + Alt + Enter

Chuyển sang chế độ toàn màn hình

Go to full screen mode

12

Ctrl + Alt

Thoát khỏi chế độ toàn màn hình

Return to normal (windowed) mode

13

Ctrl + Alt + Tab

Chuyển đổi giữa các máy ảo, giữ nguyên đầu vào phím chuột

Switch among open virtual machines while mouse and keyboard input are grabbed

14

Ctrl + Tab hoặc
Ctrl + Shift + Tab

Chuyển đổi giữa các máy ảo, nhưng không giữ đầu vào phím chuột

Switch among open virtual machines while mouse and keyboard input are not grabbed.

15

Ctrl + Alt + di chuyển chuột

Đưa trỏ chuột vào trong màn hình máy ảo

 

2. Chỉnh sửa một số tổ hợp phím tắt của VMware Workstation

Trong trường hợp các bạn thấy những tổ hợp phím tắt của Vmware dài quá hoặc ngắn quá thì các bạn có thể thay đổi chúng để dễ nhớ hơn. Để thay đổi thiết lập phím tắt trên VMware thì các bạn làm như sau:

Bước 1: Tại giao diện chính của VMware Workstation, các bạn tiến hành chọn Edit -> Preferences… (Ctrl + P) để mở tuỳ chọn.

Chọn Preferences

Bước 2: Sau đó các bạn chọn mục Hot Keys để thay đổi các phím tắt trên VMware. Tuy nhiên việc thay đổi các phím tắt này chỉ ảnh hưởng đến một vài tổ hợp phím tắt nhất định.

Chọn mục Hot Keys để thay đổi các phím tắt trên VMware

Bước 3: Các bạn có thể chọn các phím tắt bên trên thanh công cụ để tạo ra tổ hợp phím tắt chức năng dài hơn hoặc ngắn hơn (tuỳ theo như cầu), các tính năng bị tác động lần lượt như sau:

  • To release control from the current virtual machine: Lấy quyền kiểm soát máy ảo
  • To enter leave full screen mode: Thoát khỏi chế độ toàn màn hình
  • To switch to the previous full-screen virtual machine: Chuyển sang máy ảo trước đó
  • To switch to the next full-screen virtual machine: Chuyển sang máy ảo sau đó

Chọn các phím tắt bên trên thanh công cụ để tạo ra tổ hợp phím tắt chức năng dài hơn

Trong bài viết này, Thủ thuật phần mềm đã chia sẻ đến các bạn những phím tắt thường dùng trong phần mềm VMware Workstation. Chúc các bạn một ngày vui vẻ!

Viết bình luận