Cách Report website, gửi báo cáo trang web xấu tới Google

Report website chứa nội dung lừa đảo, độc hại góp phần tạo nên môi trường Internet trong sạch, văn minh. Với tiện ích mở rộng và hướng dẫn trong bài viết này, bạn có thể đóng góp công sức nhỏ để mang đến môi trường Internet lành mạnh hơn.

Cách Report website, gửi báo cáo trang web xấu tới Google

1. Sử dụng tiện ích mở rộng Suspicious Site Reporter

Bước 1: Bạn truy cập địa chỉ sau trên Chrome, Cốc cốc để tải về tiện ích https://chrome.google.com/webstore/detail/suspicious-site-reporter/jknemblkbdhdcpllfgbfekkdciegfboi

Tiếp theo, bạn click vào Thêm vào Chrome.

Click vào Thêm vào Chrome

Bước 2: Bạn click vào Thêm tiện ích.

Click vào Thêm tiện ích

Sau khi tiện ích mở rộng cài đặt thành công thì bạn sẽ thấy pop-up nhỏ với nội dung như hình dưới.

Sau khi tiện ích mở rộng cài đặt thành công thì bạn sẽ thấy pop-up nhỏ với nội dung

Bước 3: Khi bạn truy cập trang web với nội dung xấu thì bạn hãy click vào biểu tượng của tiện ích (1) => Send Report (2).

Trong đó, các thông tin khi gửi bao gồm:

- URL: địa chỉ trang web

- IP Address: địa chỉ IP của web đó

- Screenshot: ảnh chụp màn hình trang web đính kèm với báo cáo

- DOM Content: Chứa nội dung DOM (The Document Object Model) của web

- Referrer Chain: Chứa URL, backlink trỏ tới trang web đó.

Chọn Send Report

Bước 4: Sau khi gửi báo cáo thành công, bạn click vào Close để đóng.

Sau khi gửi báo cáo thành công, bạn click vào Close để đóng

2. Báo cáo trang web xấu qua Safebrowsing

Bạn truy cập trang web sau: https://safebrowsing.google.com/safebrowsing/report_phish/?hl=vi

Tiếp theo, bạn nhập địa chỉ trang web ở mục URL (1) => xác nhận Captcha (2) => nhập nội dung cần báo cáo (3) => Gửi báo cáo (4).

Nhập nội dung cần báo cáo rồi chọn Gửi báo cáo

Sau khi có thông báo Báo cáo đã gửi là thành công.

Sau khi có thông báo Báo cáo đã gửi là thành công

Với những bước trong bài viết, bạn có thể đóng góp cho môi trường Internet trở nên lành mạnh và trong sạch hơn. Chúc các bạn thành công!

Viết bình luận